NEDJELJA, 25.III.2018.

Cvjetna nedjelja (2. nedjelja Muke)

Nedjelja I. razreda

Blagoslov grančica prije mise na Cvjetnu nedjelju

Svećenik je u albi i crvenoj štoli. Na stoliću u svetištu je pripravljena blagoslovljena voda, škropilo i grane maslina za svećenika i ministrante. Na oltaru je misal na strani poslanice kao i za misu. Dok svećenik ulazi pjevači pjevaju antifonu:

AntiphonaAntifona
Mt 21, 9
Hosánna fílio David: benedíctus qui venit in nómine Dómini. Rex Israël: Hosánna in excélsis.
Mt 21, 9
Hosana sinu Davidovu! Blagoslovljen, koji dolazi u ime Gospodnje. Kralj Izraelov: Hosana u visini.

Svećenik i ministranti se poklone pred oltarom. Ministrant uzme u desnu ruku posudu sa škropilom, a u lijevu maslinove grančice. Zatim svećenik s ambona kaže:

OratioMolitva
Dóminus vobíscum.
Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Bénedic, quaésumus, Dómine, hos olivárum ramos: et praesta; ut, quod pópulus tuus in tui veneratiónem hodiérno die corporáliter agit, hoc spirituáliter summa devotióne perfíciat, de hoste victóriam reportándo et opus misericórdiae summópere diligéndo.
Per Christum Dóminum nostrum.
[R: amen]
Gospodin s vama.
I s duhom tvojim.
Pomolimo se.
Blagoslovi, molimo te, Gospodine, ove grane maslina i podaj, da ono, što danas tvoj puk tebi na čast čini tjelesno, to duhovno s najvećom pobožnosti izvrši pobjeđujući neprijatelja i ljubeći iznad svega djelo milosrđa.
Po Kristu Gospodinu našemu.
[R: amen]

Poškropi tri puta grane koje drži ministrant, a zatim obiđe crkvu po središnjem prolazu škropeći čitavo vrijeme sebi s lijeva. Ministrant drži posudu u desnoj ruci i hoda s desne strane svećenika tako da ovaj može škropilo lako u vodu zamočiti. Za to vrijeme pjevaju se antifone.

Antiphona 1Antifona
Ps 23, 1-2 et 7-10
Púeri Hebraeórum, portántes ramos olivárum, obviavérunt Dómino, clamántes et dicéntes: Hosánna in excélsis.
(Ps 23, 1-2 et 7-10) Domini est terra, et plenitúdo eius: orbis terrárum, et univérsi qui hábitant in eo. Nam ipse super mária fundávit eum: et super flúmina praeparávit eum.
Púeri Hebraeórum, portántes ramos olivárum, obviavérunt Dómino, clamántes et dicéntes: Hosánna in excélsis.
Attóllite, portae, cápita vestra, et attóllite vos, fores antíquae, ut ingrediátur rex glóriae. Quis est iste rex glóriae? Dóminus fortis et potens, Dóminus potens in proélio.
Púeri Hebraeórum, portántes ramos olivárum, obviavérunt Dómino, clamántes et dicéntes: Hosánna in excélsis.
Attóllite, portae, cápita vestra, et attóllite vos, fores antíquae, ut ingrediátur rex glóriae! Quis est iste rex glóriae? Dóminus exercítuum: ipse est rex glóriae.
Púeri Hebraeórum, portántes ramos olivárum, obviavérunt Dómino, clamántes et dicéntes: Hosánna in excélsis.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
Púeri Hebraeórum, portántes ramos olivárum, obviavérunt Dómino, clamántes et dicéntes: Hosánna in excélsis.
Ps 23, 1-2 et 7-10
Židovska su djeca s granama maslina u ruci došla u susret Gospodu i klicala u sav glas: Hosana u visini!
(Ps 23, 1-2 et 7-10) Gospodinova je zemlja i sve što je na njoj, krug zemaljski i koji prebivaju na njoj. Jer ga je on osnovao na morima i utvrdio ga na rijekama.
Židovska su djeca s granama maslina u ruci došla u susret Gospodu i klicala u sav glas: Hosana u visini!
Uzdignite, vrata, vrhove svoje i uzdignite se. starodrevna vrata, da uđe kralj slave! Tko je taj kralj slave? Gospodin jaki i silni, Gospodin silan u boju.
Židovska su djeca s granama maslina u ruci došla u susret Gospodu i klicala u sav glas: Hosana u visini!
Uzdignite, vrata, vrhove svoje i uzdignite se. starodrevna vrata, da uđe kralj slave! Tko je taj kralj slave? Gospodin nad vojskama, on je kralj slave.
Židovska su djeca s granama maslina u ruci došla u susret Gospodu i klicala u sav glas: Hosana u visini!
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
Židovska su djeca s granama maslina u ruci došla u susret Gospodu i klicala u sav glas: Hosana u visini!
Antiphona 2Antifona
Ps 46
Púeri Hebraeórum vestiménta prosternébant in via, et clamábant dicéntes: Hosánna fílio David; benedíctus qui venit in nómine Dómini.
(Ps 46) Omnes pópuli, pláudite mánibus, exsultáte Deo voce laetítiae, quóniam Dóminus excélsus, terríbilis, rex magnus super omnem terram.
Púeri Hebraeórum vestiménta prosternébant in via, et clamábant dicéntes: Hosánna fílio David; benedíctus qui venit in nómine Dómini.
Súbicit pópulos nobis et natiónes pédibus nostris. Eligit nobis hereditátem nostram, glóriam Iacob, quem díligit.
Púeri Hebraeórum vestiménta prosternébant in via, et clamábant dicéntes: Hosánna fílio David; benedíctus qui venit in nómine Dómini.
Ascéndit Deus cum exsultatióne, Dóminus cum voce tubae. Psállite Deo, psállite; psállite regi nostro, psállite.
Púeri Hebraeórum vestiménta prosternébant in via, et clamábant dicéntes: Hosánna fílio David; benedíctus qui venit in nómine Dómini.
Quóniam rex omnis terrae est Deus, psállite hymnum. Deus regnat super natiónes, Deus sedet super sólium sanctum suum.
Púeri Hebraeórum vestiménta prosternébant in via, et clamábant dicéntes: Hosánna fílio David; benedíctus qui venit in nómine Dómini.
Príncipes populórum congregáti sunt cum pópulo Dei Abraham. Nam Dei sunt próceres terrae: excélsus est valde.
Púeri Hebraeórum vestiménta prosternébant in via, et clamábant dicéntes: Hosánna fílio David; benedíctus qui venit in nómine Dómini.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
Púeri Hebraeórum vestiménta prosternébant in via, et clamábant dicéntes: Hosánna fílio David; benedíctus qui venit in nómine Dómini.
Ps 46
Židovska su djeca prostirala haljine Svoje po putu i klicala govoreći: Hosana Davidovu sinu! Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje.
(Ps 46) Svi narodi, plješćite rukama, kličite Bogu glasom radosnim, jer Gospodin je uzvišen, strašan, kralj veliki nad svom zemljom!
Židovska su djeca prostirala haljine Svoje po putu i klicala govoreći: Hosana Davidovu sinu! Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje.
Podvrgava nam narode i plemena pod noge naše. Izabire nam za baštinu našu slavu Jakova, kojega ljubi.
Židovska su djeca prostirala haljine Svoje po putu i klicala govoreći: Hosana Davidovu sinu! Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje.
Uzlazi Bog uz klicanje, Gospodin uz glas trublje. Pjevajte Bogu, pjevajte! Pjevajte kralju našemu, pjevajte!
Židovska su djeca prostirala haljine Svoje po putu i klicala govoreći: Hosana Davidovu sinu! Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje.
Jer Bog je kralj sve zemlje, pjevajte hvalospjev: Bog vlada nad narodima, Bog sjedi na svetom prijestolju svome.
Židovska su djeca prostirala haljine Svoje po putu i klicala govoreći: Hosana Davidovu sinu! Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje.
Knezovi su naroda združeni s narodom Boga Abrahamova. Jer Bogu pripadaju prvaci zemaljski. On je uzvišen veoma.
Židovska su djeca prostirala haljine Svoje po putu i klicala govoreći: Hosana Davidovu sinu! Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
Židovska su djeca prostirala haljine Svoje po putu i klicala govoreći: Hosana Davidovu sinu! Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje.

Kad je završio ophod crkve, svećenik opere ruke ništa ne govoreći i uziđe na oltar, poljubi ga u sredini i izmoli Munda cor meum i Jube, Domine, benedicere kao za evanđelje na misi. Za to vrijeme ministrant prenese misal na stranu evanđelja. Svećenik pročita evanđelje kao i inače. Kad završi evanđelje svećenik ga može pročitati na ambonu na hrvatskom ili odmah pričekati da mu ministrant donese granu masline.

EvangeliumEvanđelje
Mt 21, 1-9
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum. In illo témpore: Cum appropinquásset Iesus Ierosólymis, et venísset Béthphage ad montem Olivéti: tunc misit duos discípulos suos, dicens eis: Ite in castéllum, quod contra vos est, et statim inveniétis ásinam alligátam, et pullum cum ea: sólvite, et addúcite mihi: et si quis vobis áliquid díxerit, dícite quia Dóminus his opus habet, et conféstim dimíttet eos. Hoc autem totum factum est, ut adimplerétur quod dictum est per prophétam, dicéntem: Dícite fíliae Sion: Ecce Rex tuus venit tibi mansuétus, sedens super ásinam et pullum, fílium subiugális. Eúntes autem discípuli, fecérunt sicut praecépit illis Iesus. Et adduxérunt ásinam et pullum: et imposuérunt super eos vestiménta sua, et eum désuper sedére fecérunt. Plúrima autem turba stravérunt vestiménta sua in via: álii autem caedébant ramos de arbóribus, et sternébant in via: turbae autem, quae praecedébant, et quae sequebántur, clamábant, dicéntes: Hosána fílio David; benedíctus qui venit in nómine Dómini.
Mt 21, 1-9
Slijedi sveto Evanđelje po Mateju. U ono vrijeme, kad se Isus približio Jeruzalemu i došao u Betfage kraj Maslinske gore, posla dvojicu učenika svojih govoreći im: Idite u selo, što je pred vama i odmah ćete naći privezanu magaricu i s njom mlado magare. Odriješite ih i dovedite k meni. I ako vam tko štogod rekne, kažite, da ih Gospodin treba, i odmah će ih pustiti. A ovo se sve dogodilo, da se ispuni što je prorok rekao: Kažite kćeri sionskoj: Evo Kralj tvoj dolazi k tebi krotak, sjedeći na magarici i na mladom one koja se upreže. Učenici otiđoše i učiniše kako im je zapovjedio Isus. I dovedoše magaricu i mlado magare, pa staviše na njih haljine svoje i postave ga gore. A veliko je mnoštvo naroda prostrlo haljine svoje po putu, dok su drugi lomili grane s drveća i sterali ih po putu. A narod, koji je išao pred njim i za njim, klicao je: Hosana sinu Davidovu! Blagoslovljen, koji dolazi u ime Gospodnje!

Svećenik zatim kaže:

ProcedamusNastavimo
Procedámus in pace.
[R: In nómine Christi, amen]
Nastavimo u miru.
[R: U ime Krista, amen]