SRIJEDA, 7.III.2018.

Srijeda u 3. tjednu korizme

Feria III. razreda

spomen na tihim misama: sv. Toma Akvinski, priznavalac i naučitelj

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 30, 7-8, Ps 30, 2
(Ps 30, 7-8) Ego autem in Dómino sperábo: exsultábo, et laetábor in tua misericórdia: quia respexísti humilitátem meam. (Ps 30, 2) In te, Dómine, sperávi, non confúndar in aetérnum: in iustítia tua líbera me, et éripe me.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen.
(Ps 30, 7-8) Ego autem in Dómino sperábo: exsultábo, et laetábor in tua misericórdia: quia respexísti humilitátem meam.
Ps 30, 7-8, Ps 30, 2
(Ps 30, 7-8) Ja se uzdam u Gospodina. Kličem od radosti i veselim se radi milosrđa tvoga, jer si pogledao na poniženje moje. (Ps 30, 2) U tebe se, Gospodine, uzdam. Ne daj da se razočaram ikada. U svojoj me pravednosti izbavi i spasi.
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
(Ps 30, 7-8) Ja se uzdam u Gospodina. Kličem od radosti i veselim se radi milosrđa tvoga, jer si pogledao na poniženje moje.

Na ovoj misi NE govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Praesta nobis, quaésumus, Dómine: ut salutáribus ieiúniis erudíti, a nóxiis quoque vítiis abstinéntes, propitiatiónem tuam facílius impetrémus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Podaj nam, molimo, Gospodine, da poučeni spasonosnim postovima i uzdržavajući se od štetnih mana lakše zadobijemo tvoje smilovanje.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: sv. Toma Akvinski, priznavalac i naučitelj
Orémus.
Deus, qui Ecclésiam tuam beáti Thomae Confessóris tui mira eruditióne clarifícas, et sancta operatióne fecúndas: da nobis, quaésumus; et quae dócuit, intelléctu conspícere, et quae egit, imitatióne complére.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen na tihim misama: sv. Toma Akvinski, priznavalac i naučitelj
Pomolimo se.
Bože, koji prosvjetljuješ svoju Crkvu divnom učenošću svoga blaženoga priznavaoca Tome, i obogaćuješ je njegovim svetim djelovanjem: daj nam, molimo, i da razumom shvatimo ono što je poučavao i da nasljedovanjem usavršimo ono što je činio.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
[preveo M.B. po uredbi iz 1967. nisu u korizmi dozvoljeni spomeni; ovaj dan može biti izvan korizme pa je, čini se, greškom ispušten iz Radićevog prijevoda Misala.]

EpístolaPoslanica
Exodi 20, 12-24
Léctio libri Exodi. Haec dicit Dóminus Deus: Honóra patrem tuum et matrem tuam, ut sis longaévus super terram, quam Dóminus Deus tuus dabit tibi. Non occídes. Non moecháberis. Non furtum fácies. Non loquéris contra próximum tuum falsum testimónium. Non concupísces domum próximi tui: nec desiderábis uxórem eius, non servum, non ancíllam, non bovem, non ásinum, nec ómnia, quae illíus sunt. Cunctus autem pópulus vidébat voces, et lámpades, et sónitum búccinae, montémque fumántem: et pertérriti, ac pavóre concússi, stetérunt procul, dicéntes Móysi: Lóquere tu nobis, et audiémus: non lóquatur nobis Dóminus, ne forte moriámur. Et ait Móyses ad pópulum: Nolíte timére: ut enim probáret vos, venit Deus, et ut terror illíus esset in vobis, et non peccarétis. Stetítque pópulus de longe. Móyses autem accéssit ad calíginem, in qua erat Deus. Dixit praetérea Dóminus ad Móysen: Haec dices fíliis Israel: Vos vidístis, quod de caelo locútus sim vobis. Non faciétis deos argénteos, nec deos áureos faciétis vobis. Altáre de terra faciétis mihi, et offerétis super eo holocáusta et pacífica vestra, oves vestras, et boves in omni loco, in quo memória fúerit nóminis mei.
Izl 20, 12-24
Čitanje knjige Izlaska. Ovo govori Gospodin Bog: Poštuj svoga oca i svoju majku da dugo živiš na zemlji koju će ti dati Bog tvoj Gospodin. Ne ubij. Ne čini preljuba. Ne svjedoči krivo protiv svoga bližnjega. Ne zaželi doma svoga bližnjega. Ne poželi njegove žene, ni sluge, ni sluškinje, ni vola, ni magarca, niti išta što je njegovo. A kad ljudi zapaze gromove, munje, i glas trublje, goru svu u dimu, prestraše se, ne usude se pristupiti bliže, nego reknu Mojsiju: Ti nam govori, a mi ćemo slušati. Neka nam ne govori Gospodin, da ne umremo. Mojsije im reče: Nemojte se bojati! Bog dođe da vas iskuša, da ga se bojite i da ne sagriješite. I ljudi ostanu podalje a Mojsije uđe u oblak gdje je bio Bog. Gospodin reče Mojsiju: Ovo kaži Izraelovim sinovima: Vidjeli ste kad sam govorio s neba. Nemojte sebi praviti ni srebrnih ni zlatnih bogova. Podignite mi žrtvenik od zemlje. Na njemu prinesite svoje žrtve paljenice i pomirnice, svoje ovce i volove na svakom mjestu, gdje se spominje moje ime.

Graduále + TractusGradual + Zavlaka
Ps 6, 3-4
Miserére mei, Dómine, quóniam infírmus sum: sana me, Dómine. Conturbáta sunt ómnia ossa mea: et ánima mea turbáta est valde.
Ps 6, 3-4
Smiluj mi se, Gospodine, jer sam nemoćan. Ozdravi me, Gospodine. Uzdrhtale su sve kosti moje i duša je moja smućena veoma.
Ps 102, 10, Ps 78, 8-9
(Ps 102, 10) Dómine, non secúndum peccáta nostra, quae fécimus nos: neque secúndum iniquitátes nostras retríbuas nobis. (Ps 78, 8-9) Dómine, ne memíneris iniquitátum nostrárum antiquárum: cito antícipent nos misericórdiae tuae, quia páuperes facti sumus nimis. [Hic genuflectitur] Adiuva nos, Deus salutáris noster: et propter glóriam nóminis tui, Dómine, líbera nos: et propítius esto peccátis nostris, propter nomen tuum.
Ps 102, 10, Ps 78, 8-9
(Ps 102, 10) Gospodine, ne uzvrati nam prema našim grijesima koje smo učinili, niti prema našim krivicama. (Ps 78, 8-9) Gospodine, ne sjećaj se naših starih zloća, brzo neka nam dođe ususret tvoje milosrđe, jer postadosmo vrlo bijedni. [Ovdje se poklekne] Pomozi nam, Bože Spasitelju naš, i radi slave svojeg imena izbavi nas, Gospodine. Imaj samilosti s našim grijesima radi imena svojega.

EvangéliumEvanđelje
Mt 15, 1-20
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum. In illo témpore: Accessérunt ad Iesum ab Ierosólymis scribae et pharisaéi, dicéntes: Quare discípuli tui transgrediúntur traditiónem seniórum? Non enim lavant manus suas, cum panem mandúcant. Ipse autem respóndens, ait illis: Quare et vos transgredímini mandátum Dei propter traditiónem vestram? Nam Deus dixit: Honóra patrem, et matrem. Et: Qui maledíxerit patri vel matri, morte moriátur. Vos autem dícitis: Quicúmque díxerit patri vel matri: munus quodcúmque est ex me, tibi próderit: et non honorificábit patrem suum aut matrem suam: et írritum fecístis mandátum Dei propter traditiónem vestram. Hypócritae, bene prophetávit de vobis Isaías, dicens: Pópulus hic lábiis me honórat: cor autem eórum longe est a me. Sine causa autem colunt me, docéntes doctrínas et mandáta hóminum. Et convocátis ad se turbis, dixit eis: Audíte, et intellégite. Non quod intrat in os, coínquinat hóminem: sed quod procédit ex ore, hoc coínquinat hóminem. Tunc accedéntes discípuli eius, dixérunt ei: Scis quia pharisaéi, audíto verbo hoc, scandalizáti sunt? At ille respóndens, ait: Omnis plantátio, quam non plantávit Pater meus caeléstis, eradicábitur. Sínite illos: caeci sunt et duces caecórum. Caecus autem si caeco ducátum praestet, ambo in fóveam cadunt. Respóndens autem Petrus, dixit ei: Edíssere nobis parábolam istam. At ille dixit: Adhuc et vos sine intelléctu estis ? Non intellégitis, quia omne quod in os intrat, in ventrem vadit, et in secéssum emíttitur? Quae autem procédunt de ore, de corde éxeunt, et ea coínquinant hóminem: de corde enim éxeunt cogitatiónes malae, homicídia, adultéria, fornicatiónes, furta, falsa testimónia, blasphémiae. Haec sunt, quae coínquinant hóminem. Non lotis autem mánibus manducáre, non coínquinat hóminem.
Mt 15, 1-20
Slijedi sveto Evanđelje po Mateju. U ono vrijeme pristupe k Isusu književnici i farizeji iz Jeruzalema i pitaju ga: Zašto tvoji učenici krše predaju starih? Oni ne peru ruke prije jela. On im odgovori: A zašto vi kršite Božju zapovijed zbog svoje predaje? Bog je zapovjedio; Poštuj oca i majku. Tko uvrijedi oca ili svoju majku, neka pogine! A vi kažete: Tko reče ocu ili majci: Što god ja prinesem kao žrtveni dar, koristit će tebi, a ne poštuje svoga oca ili svoju majku, time ste vi dokinuli Božju zapovijed zbog svoje predaje. Licemjeri, dobro je o vama rekao prorok Izaija: Ovaj me narod poštuje ustima, a njegovo je srce daleko od mene. Uzalud misli da me štuje jer naučava ljudske nauke i zapovijedi. Tada dozove k sebi ljude i reče im: Čujte i shvatite! Ne kalja čovjeka što uzlazi kroz usta, nego što izlazi iz usta. Tada se približe učenici i rekoše: Znaš da su se farizeji sablaznili na tvoje riječi? On odgovori: Svaki nasad, koji nije posadio moj nebeski Otac, bit će iščupan. Ostavite ih! Oni su slijepci i vođe slijepaca. Ako slijepac vodi slijepca obojica će pasti u jamu. Tada Petar zamoli: Protumači nama ovu usporedbu. Isus reče: Pa ni vi još ne shvaćate? Ne razumijete li da sve što prolazi kroz usta ulazi u trbuh i izbacuje se? A što izlazi iz usta, izlazi iz srca, i to kalja čovjeka. Iz srca izlaze zle misli, ubojstva, preljubi, bludnosti, krađe, lažna svjedočanstva, psovke. Sve to kalja čovjeka. A jesti neopranim rukama ne kalja čovjeka.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 108, 21
Dómine, fac mecum misericórdiam tuam, propter nomen tuum: quia suávis est misericórdia tua.
Ps 108, 21
Gospodine, radi imena svoga postupaj sa mnom po milosrđu svome, jer je tvoje milosrđe ugodno.

SecrétaPrikazna molitva
Súscipe, quaésumus, Dómine, preces pópuli tui cum oblatiónibus hostiárum: et, tua mystéria celebrántes, ab ómnibus nos defénde perículis.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Primi, molimo, Gospodine, molitve svoga naroda s prikaznim darovima i nas, koji vršimo tvoje tajne brani od svih pogibli.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: sv. Toma Akvinski, priznavalac i naučitelj
Sancti Thomae Confessóris tui atque Doctóris nobis, Dómine, pia non desit orátio: quae et múnera nostra concíliet; et tuam nobis indulgéntiam semper obtíneat.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen na tihim misama: sv. Toma Akvinski, priznavalac i naučitelj
Neka nam, Gospodine, pomogne pobožna molitva svetoga Tome tvoga priznavaoca i naučitelja, i neka njegova molitva učini da ti naši darovi budu prijatni i isprosi nam oproštenje.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de QuadragésimaPredslovlje korizmeno
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui corporáli ieiúnio vítia cómprimis, mentem élevas, virtútem lárgiris et praémia: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože: – ti tjelesnim postom suzbijaš opačine, uzdižeš dušu, daješ krepost i nagrade po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glase primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Ps 15, 11
Notas mihi fecísti vias vitae: adimplébis me laetítia cum vultu tuo, Dómine.
Ps 15, 11
Pokazuješ mi stazu života, ispunjaš me radošću što gledam odraz lica tvoga, Gospodine.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Sanctíficet nos, Dómine, qua pasti sumus, mensa caeléstis: et, a cunctis erróribus expiátos, supérnis promissiónibus reddat accéptos.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Posvetila nas, Gospodine, nebeska gozba koju smo blagovali, i očišćene od svih zabluda učinila nas prikladnima za nebeska obećanja.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: sv. Toma Akvinski, priznavalac i naučitelj
Orémus.
Ut nobis, Dómine, tua sacrifícia dent salútem: beátus Thomas Conféssor tuus et Doctor egrégius, quaésumus, precátor accédat.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
spomen na tihim misama: sv. Toma Akvinski, priznavalac i naučitelj
Pomolimo se.
Neka se zauzme za nas, molimo, Gospodine, blaženi Toma tvoj priznavalac i naučitelj, da nam tvoje žrtve donesu spasenje.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Na misama ferija u vremenu korizme i muke molitva nad narodom:

Orátio super pópulumMolitva nad narodom
Orémus.
Humiliáte cápita vestra Deo.
Concéde, quaésumus, omnípotens Deus: ut, qui protectiónis tuae grátiam quaérimus, liberáti a malis ómnibus, secúra tibi mente serviámus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Prignite pred Bogom svoje glave.
Daj, molimo, svemogući Bože, da ti mi koji molimo za milost tvoje zaštite, izbavljeni od svih zala, služimo bez straha.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.