PETAK, 23.III.2018.

Petak u 1. tjednu Muke

Feria III. razreda

spomen na tihim misama: Sedam žalosti BDM

Antíphona ad intróitumUlazna pjesma
Ps 30, 10 et 16 et 18; Ps 30, 2
(Ps 30, 10 et 16 et 18) Miserére mihi, Dómine, quóniam tríbulor: líbera me, et éripe me de mánibus inimicórum meórum, et a persequéntibus me: Dómine, non confúndar, quóniam invocávi te. (Ps 30, 2) In te, Dómine, sperávi, non confúndar in aetérnum: in iustítia tua líbera me. (Ps 30, 10 et 16 et 18) Miserére mihi, Dómine, quóniam tríbulor: líbera me, et éripe me de mánibus inimicórum meórum, et a persequéntibus me: Dómine, non confúndar, quóniam invocávi te. [Tempore Passionis non dicitur Gloria Patri ad Antiphonam ad Introitum]
Ps 30, 10 i 16 i 18; Ps 30, 2
(Ps 30, 10 i 16 i 18) Smiluj mi se, Gospodine, jer sam u tjeskobi. Izbavi me od onih koji me mrze i progone. Gospodine, ne daj da se smetem, jer tebe zazivljem. (Ps 30, 2) U tebe se, Gospodine, uzdam, ne daj da se razočaram ikada. U svojoj pravednosti izbavi me i spasi me. (Ps 30, 10 i 16 i 18) Smiluj mi se, Gospodine, jer sam u tjeskobi. Izbavi me od onih koji me mrze i progone. Gospodine, ne daj da se smetem, jer tebe zazivljem. [u vremenu Muke ne govori se Slava Ocu u sklopu Ulazne pjesme]

Na ovoj misi NE govori se Gloria

OrátioMolitva
Orémus.
Córdibus nostris, quaésumus, Dómine, grátiam tuam benígnus infúnde: ut, peccáta nostra castigatióne voluntária cohibéntes, temporáliter pótius macerémur, quam supplíciis deputémur aetérnis.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Dobrostivo ulij u naša srca, molimo, Gospodine, svoju milost da suzbijajući svojevoljnim mrtvenjem svoje grijehe radije trpimo sada u vremenu nego da budemo osuđeni na vječne muke.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: Sedam žalosti BDM
Orémus.
Deus, in cuius passióne, secúndum Simeónis prophetíam, dulcíssimam ánimam gloriósae Vírginis et Matris Maríae dolóris gládius pertransívit: concéde propítius; ut, qui dolóres eius venerándo recólimus, passiónis tuae efféctum felícem consequámur:
qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
spomen na tihim misama: Sedam žalosti BDM
Pomolimo se.
Bože, za vrijeme tvoje muke mač je boli prostrijelio po Šimunovu proročanstvu presvetu dušu slavne Djevice i majke Marije: daj milostivo, da mi koji s poštovanjem slavimo njezine žalosti postignemo sretni učinak tvoje muke:
koji živiš i kraljuješ s Bogom Ocem u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

EpístolaPoslanica
Ier 7, 13-18
Léctio Ieremíae Prophétae. In diébus illis: Dixit Ieremías: Dómine, omnes qui te derelínquunt, confundéntur: recedéntes a te, in terra scribéntur: quóniam dereliquérunt venam aquárum vivéntium Dóminum. Sana me, Dómine, et sanábor: salvum me fac, et salvus ero: quóniam laus mea tu es. Ecce ipsi dicunt ad me: Ubi est verbum Dómini? Véniat. Et ego non sum turbátus te pastórem sequens: et diem hóminis non desiderávi, tu scis. Quod egréssum est de lábiis meis, rectum in conspéctu tuo fuit. Non sis tu mihi formídini, spes mea tu in die afflictiónis. Confundántur, qui me persequúntur, et non confúndar ego: páveant illi, et non páveam ego. Induc super eos diem afflictiónis, et dúplici contritióne cóntere eos, Dómine Deus noster.
Jr 7, 13-18
Čitanje Jeremije proroka. U one dane reče Jeremija: Gospodine, svi koji te ostavljaju smest će se, koji se udaljuju od tebe zapisat će se u prah, jer su napustili Gospodina, vrelo žive vode. Izliječi me, Gospodine, da budem zdrav, pomozi mi i spasit ću se, jer si ti moja hvala. Evo, oni mi govore: Gdje je Gospodnja riječ? Neka dođe! A ja se nisam smeo idući za tobom pastirom. Ti znaš da nisam težio za životom ljudskim. Vidio si da su moje riječi bile pravedne. Ne daj da se strašim pred tobom, koji si moje utočište u dan nevolje! Neka se smetu moji neprijatelji, a ja ne, neka se plaše oni, a ja da se ne bojim. Neka dožive dan nevolje i slomi ih dvostrukim udarcem, Gospodine, Bože naš!

Graduále + TractusGradual + Zavlaka
Ps 30, 20 et 22
Pacífice loquebántur mihi inimíci mei: et in ira molésti erant mihi. Vidísti, Dómine, ne síleas: ne discédas a me.
Ps 30, 20 i 22
Miroljubivo su mi govorili neprijatelji moji, a mržnjom su mi svojom dodijavali. Vidi, Gospodine, nemoj šutjeti, nemoj se udaljiti od mene.
Ps 102, 10, Ps 78, 8-9
(Ps 102, 10) Dómine, non secúndum peccáta nostra, quae fécimus nos: neque secúndum iniquitátes nostras retríbuas nobis. (Ps 78, 8-9) Dómine, ne memíneris iniquitátum nostrárum antiquárum: cito antícipent nos misericórdiae tuae, quia páuperes facti sumus nimis. [Hic genuflectitur] Adiuva nos, Deus salutáris noster: et propter glóriam nóminis tui, Dómine, líbera nos: et propítius esto peccátis nostris, propter nomen tuum.
Ps 102, 10, Ps 78, 8-9
(Ps 102, 10) Gospodine, ne uzvrati nam prema našim grijesima koje smo učinili, niti prema našim krivicama. (Ps 78, 8-9) Gospodine, ne sjećaj se naših starih zloća, brzo neka nam dođe ususret tvoje milosrđe, jer postadosmo vrlo bijedni. [Ovdje se poklekne] Pomozi nam, Bože Spasitelju naš, i radi slave svojeg imena izbavi nas, Gospodine. Imaj samilosti s našim grijesima radi imena svojega.

EvangéliumEvanđelje
Io 11, 47-54
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Ioánnem. In illo témpore: Collegérunt pontífices et pharisaéi concílium advérsus Iesum, et dicébant: Quid fácimus, quia hic homo multa signa facit? Si dimíttimus eum sic, omnes credent in eum: et vénient Románi, et tollent nostrum locum et gentem. Unus autem ex ipsis, Cáiphas nómine, cum esset póntifex anni illíus, dixit eis: Vos nescítis quidquam, nec cogitátis quia éxpedit vobis, ut unus moriátur homo pro pópulo, et non tota gens péreat. Hoc autem a semetípso non dixit: sed cum esset póntifex anni illíus, prophetávit, quod Iesus moritúrus erat pro gente, et non tantum pro gente, sed ut fílios Dei, qui erant dispérsi, congregáret in unum. Ab illo ergo die cogitavérunt, ut interfícerent eum. Iesus ergo iam non in palam ambulábat apud Iudaéos: sed ábiit in regiónem iuxta desértum, in civitátem, quae dícitur Ephrem, et ibi morabátur cum discípulis suis.
Iv 11, 47-54
Slijedi sveto Evanđelje po Ivanu. U ono vrijeme svećenički poglavari i farizeji sazovu vijeće protiv Isusa i pitali se: Što da učinimo? Ovaj čovjek čini mnoga čudesa. Ako ga tako pustimo, svi će vjerovati u njega, pa će doći Rimljani, osvojit će nam zemlju i narod. A jedan od njih koji se zvao Kaifa, a bio je te godine veliki svećenik, reče im: Vi ne znate ništa. Vi ne mislite da vam je bolje da jedan čovjek umre za narod, nego da svi propadnu. Ovo nije kazao sam od sebe, nego jer je bio te godine veliki svećenik, prorekao je da treba Isus umrijeti za narod, i ne samo za narod, nego da Božju djecu razasutu privede k jedinstvu. Toga su ga dana odlučili ubiti. Zato se Isus nije više javno pojavljivao među Židovima, nego se udalji otuda u osamljen kraj, u grad Efrem i ondje je boravio sa svojim učenicima.

Na ovoj misi NE govori se Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Antíphona ad offertóriumPrikazna pjesma
Ps 118, 12 et 121 et 42
Benedíctus es, Dómine, doce me iustificatiónes tuas: et non tradas calumniántibus me supérbis: et respondébo exprobrántibus mihi verbum.
Ps 118, 12 i 121 i 42
Blagoslovljen si, Gospodine! Uči me naredbama svojim i ne predaj me oholim klevetnicima mojim, pa ću moći odgovoriti onima koji me ruže.

SecrétaPrikazna molitva
Praesta nobis, miséricors Deus: ut digne tuis servíre semper altáribus mereámur; et eórum perpétua participatióne salvári.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Podaj nam, milosrdni Bože, da zavrijedimo uvijek dostojno služiti tvojim oltarima i spasiti se stalnim sudjelovanjem kod njih.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: Sedam žalosti BDM
Offérimus tibi preces et hóstias, Dómine Iesu Christe, humíliter supplicántes: ut, qui Transfixiónem dulcíssimi spíritus beátae Maríae Matris tuae précibus recensémus; suo suorúmque sub Cruce Sanctórum consórtium multiplicáto piíssimo intervéntu, méritis mortis tuae, méritum cum beátis habeámus:
qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
spomen na tihim misama: Sedam žalosti BDM
Prinosimo ti molitve i darove, Gospodine Isuse Kriste, ponizno moleći, da mi koji u molitvama razmišljamo o žalostima presvete duše blažene Marije Majke tvoje po milom zagovoru njezinu i njezinih svetih pratilaca pod križem zavrijedimo sudjelovati u nagradi svetih po zaslugama tvoje smrti:
koji živiš i kraljuješ s Bogom Ocem u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Praefátio de Sancta CrucePredslovlje Svetog Križa
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui salútem humáni genéris in ligno Crucis constituísti: ut, unde mors oriebátur, inde vita resúrgeret: et, qui in ligno vincébat, in ligno quoque vincerétur: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože: – ti si odredio spasenje ljudskog roda po drvu Križa, da se opet rodi život ondje gdje je nikla smrt, i onaj koji je na drvu pobijedio, bude pobijeđen na drvu po Kristu Gospodinu našemu. – Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafini zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo, s njima i naše glas primi dok govorimo poniznim hvalospjevom:

Antíphona ad communiónemPričesna pjesma
Ps 26, 12
Ne tradíderis me, Dómine, in ánimas persequéntium me: quóniam insurrexérunt in me testes iníqui, et mentíta est iníquitas sibi.
Ps 26, 12
Ne daj me, Gospodine, na volju onima koji me progone, jer ustadoše na mene lažni svjedoci, ali je bezakonje slagalo samo sebi.

PostcommúnioPopričesna
Orémus.
Sumpti sacrifícii, Dómine, perpétua nos tuítio non derelínquat: et nóxia semper a nobis cuncta depéllat.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Neprestana zaštita primljene žrtve neka nas, Gospodine, nikada ne ostavi i neka odstrani od nas sve što je štetno.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
spomen na tihim misama: Sedam žalosti BDM
Orémus.
Sacrifícia, quae súmpsimus, Dómine Iesu Christe, Transfixiónem Matris tuae et Vírginis devóte celebrántes: nobis ímpetrent apud cleméntiam tuam omnis boni salutáris efféctum:
qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saécula saeculórum.
spomen na tihim misama: Sedam žalosti BDM
Pomolimo se.
Žrtve koje smo primili, Gospodine Isuse Kriste, slaveći pobožno žalosti tvoje Majke i Djevice, neka nam izmole kod tvoje dobrote svako spasonosno dobro:
koji živiš i kraljuješ s Bogom Ocem u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.

Na misama ferija u vremenu korizme i muke molitva nad narodom:

Orátio super pópulumMolitva nad narodom
Orémus.
Humiliáte cápita vestra Deo.
Concéde, quaésumus, omnípotens Deus: ut, qui protectiónis tuae grátiam quaérimus, liberáti a malis ómnibus, secúra tibi mente serviámus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus: per ómnia saecula saéculórum.
Pomolimo se.
Prignite pred Bogom svoje glave.
Daj, molimo, svemogući Bože, da ti mi, koji molimo za milost tvoje zaštite, izbavljeni od svih zala, služimo bez straha.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.