Izvori

Predstavljamo vam jedan od najvećih klasika katoličke duhovnosti, knjigu č. o. Alfonza Rodrigueza, „Vježbaj se u savršenosti i kršćanskim krepostima“ iz 1609.

Hrvatski prijevodi dokumenata crkvenog Učiteljstva koji se odnose na sakramentalni život, a napose na područje svete liturgije.

Sve najvažnije liturgijske knjige, te različiti priručnici i pomagala za tradicionalni rimski obred.

Online katolička knjižnica - u njoj ćete moći čitati naslove, počevši od Svetog pisma, crkvenih priručnika, pa sve do velikih duhovnih klasika.

Imate li kakvih pitanja ili sugestija, kontaktirajte nas putem e-maila ili nas potražite na društvenoj mreži.

U godinama nakon povratka službeno i javno slavljene Mise po tradicionalnom rimskom obredu u Hrvatsku (na čemu se još jednom zahvaljujemo ocu nadbiskupu Josipu...

Pregled važnijih web stranica i katoličkih blogova koji se na izravan ili neizravan način dotiču tematike vezane uz tradicionalnu liturgiju i duhovnost.

Ovdje vam dajemo preporuku za nekoliko naslova koji mogu dobro poslužiti u upoznavanju sa svijetom tradicionalne katoličke liturgije i duhovnosti.