Linkovi

Pregled važnijih web stranica i katoličkih blogova koji se na izravan ili neizravan način dotiču tematike vezane uz tradicionalnu liturgiju i duhovnost.

Kontakt

Imate li kakvih pitanja ili sugestija, kontaktirajte nas putem e-maila ili nas potražite na društvenoj mreži.

Crkveni dokumenti

Hrvatski prijevodi dokumenata crkvenog Učiteljstva koji se odnose na sakramentalni život, a napose na područje svete liturgije.

Biseri duhovnosti: Alfonz Rodriguez – “Vježbaj se u savršenosti i kršćanskim krepostima” (1609.)

Predstavljamo vam jedan od najvećih klasika katoličke duhovnosti, knjigu č. o. Alfonza Rodrigueza, „Vježbaj se u savršenosti i kršćanskim krepostima“ iz 1609.

O nama

U godinama nakon povratka službeno i javno slavljene Mise po tradicionalnom rimskom obredu u Hrvatsku (na čemu se još jednom zahvaljujemo ocu nadbiskupu Josipu Bozaniću), unatoč velikom trudu i nesebičnom zalaganju vjernika privrženih drevnoj...