Iako svete Mise nema bez svećenika, ipak se može zamijetiti kako su upravo vjernici laici nositelji i promicatelji većine inicijativa vezanih za tradicionalnu Misu. Njihova ljubav i privrženost prema tradiciji Crkve kao da ne poznaje granice prostora i vremena. Ovdje donosimo neka od najvažnijih tradicionalističkih laičkih udruženja.

1. Društvo za promicanje tradicionalne Mise “Benedictus”

Društvo za promicanje tradicionalne Mise “Benedictus” je udruga građana koja promiče služenje Mise prema izvanrednom obliku rimskog obreda i u tu svrhu pomaže u organizaciji takvih Misa, putem predavanja i izdavačke djelatnosti podučava i informira zainteresirane katolike i širu javnost o značenju tradicionalne katoličke liturgije.

Logo društva "Benedictus"

Povijest

Tek je 2007., nakon motuproprija Summorum Pontificum pape Benedikta XVI. nastupilo vrijeme u kojemu su postojali realni izgledi da se u Hrvatsku vrati javno slavljenje Mise prema tradicionalnom rimskom obredu. Kako početne inicijative nisu urodile plodom, uslijedila je dugogodišnja prepiska s nadležnim crkvenim strukturama (od 2008. do 2011.) u kojoj je traženo da se i u Hrvatskoj ispune papine odluke vezane za tradicionalni obred. Nakon prve konkretne najave započinjanja služenja tradicionalne Mise u Zagrebu, izražene u pismu pontifikalne komisije Ecclesia Dei iz Rima početkom prosinca 2010., intenzivirao se plan za formalno osnivanje udruge. Ova udruga građana osnovana je 15. siječnja 2011., a upisana je u registar udruga u veljači iste godine. Otprilike u isto vrijeme, kardinal Bozanić je izdao dekret kojim je odobrio slavljenje tradicionalne Mise u Zagrebu, a za služenje Mise zadužio je prebendara kaptolskog, dr. Stanislava Vitkovića. Tako je uz pomoć Rima, vrlo korektnom odlukom kardinala i velikodušnom zauzetošću prečasnog gospodina Vitkovića otpočelo redovito služenje tradicionalne Mise u Zagrebu. Od 11. listopada 2013. Društvo Benedictus je član međunarodne udruge FIUV (Foederatio Internationalis Una Voce) koja od 1965. godine okuplja udruge sa sličnim ciljevima.

Ciljevi

– promicanje važnosti i vrijednosti organiziranja liturgijskih slavlja prema tradicionalnom obredu Katoličke Crkve,

– upoznavanja vjernika i ostalih građana sa značenjem tradicionalnog obreda služenja svete Mise, i općenito poviješću i naukom Katoličke Crkve,

– promicanje i očuvanje tradicionalne vjerske glazbene baštine poput gregorijanskog i glagoljaškog pjevanja,

– promicanje i očuvanje vjerskih i kulturnih običaja.

Djelovanje

Društvo Benedictus promiče služenje Mise prema izvanrednom obliku rimskog obreda i u tu svrhu pomaže u organizaciji takvih Misa, putem predavanja i izdavačke djelatnosti podučava i informira zainteresirane katolike i širu javnost o značenju tradicionalne katoličke liturgije.

Web stranica:

https://sites.google.com/site/drustvobenedictus/

Kontakt:

Drustvo.Benedictus@gmail.com

2. Međunarodni savez „Una Voce“

Foederatio Internationalis Una Voce (hrv. “jednim glasom”; iz Predslovlja Rimskog kanona) je međunarodni savez katoličkih laičkih organizacija privrženih Tradicionalnoj latinskoj misi. Obuhvaća organizacije iz skoro 40 država diljem svijeta, uključujući i Hrvatsku.

Logo udruženja "Una Voce"

Povijest

Ugledna norveška psihologinja dr. Borghild Krane uputila je 1964. apel zabrinutim katolicima u kojem je predložila udruženje koje bi se posvetilo očuvanju i obrani liturgijskog nasljeđa Crkve. Kao rezultat njezinih napora između 1964. i 1965. nastalo je nekoliko nacionalnih udruženja. Početkom 1965., u Rimu su se sastali izaslanici šest europskih asocijacija, a Međunarodni savez je i formalno započeo s djelovanjem 8. siječnja 1967. u Zürichu, kada su izaslanici iz 20 udruženja odobrili nacrt statuta i izabrali prvo vijeće. Među poznatijim članovima saveza bili su skladatelji Maurice Duruflé i Olivier Messiaen. Još od svojih početaka, savez je u stalnom kontaktu sa Svetom Stolicom. Prvi predsjednik saveza Una Voce, dr. Eric de Saventhem, uvjerio je 1986. papu Ivana Pavla II. u nužnost sazivanja kardinalskog vijeća koje je istraživalo situaciju vezanu uz slavljenje tradicionalne Mise. Trenutni predsjednik FIUV-a je g. Leo Darroch iz Društva za latinsku misu Engleske i Walesa.

Ciljevi

Foederatio Internationalis Una Voce (skraćeno FIUV) je laički pokret, a njegov primarni cilj je omogućavanje slavljenja Tradicionalne latinske mise (prema Misalu bl. Ivana XXIII. iz 1962). Ostali ciljevi uključuju očuvanje i promoviranje uporabe latinskog jezika, gregorijanskog napjeva i sakralne polifonije. Savez ističe kako Drugi vatikanski sabor, premda je dozvolio narodne jezike u liturgiji, nije zabranio latinsku Misu, te da bi se Mise na latinskom i dalje trebale služiti.

Djelovanje

Članovi FIUV-a smatraju da je Tradicionalna misa izravna poveznica s ranom Crkvom, te prepoznaju njezinu vrijednost u prenošenju Božjih otajstava. Neki su kritizirali FIUV zbog navodnog elitizma i stavljanja prevelikog naglaska na osobne pobožnosti. Predstavnik američkih episkopalaca James E. Frazier opisao je savez kao “ultra-konzervativan”. Tradicionalistički katolici strogo se pridržavaju pravovjernog katoličkog moralnog nauka o pobačaju, kontracepciji i braku. No, pripadnici FIUV-a odbacuju usporedbe s fundamentalizmom.

FIUV je izrazio veliki optimizam pri izboru kardinala Josepha Ratzingera za papu 2005. Ratzinger je na jednoj konferenciji pohvalio ulogu FIUV-a u podržavanju uporabe Rimskog misala u skladu sa smjernicama koje je odredio Vatikan. Utjecaj ove organizacije u Vatikanu doveo je do autorizacije Tradicionalne latinske mise bez posebnog dopuštenja ili indulta lokalnih biskupa, kao i šire implementacije motuproprija Summorum Pontificum.

Web stranica:

fiuv.org

Kontakt:

info@fiuv.org

Una cum papa nostro

3. Međunarodni savez „Juventutem“

Juventutem (Foederatio Internationalis Juventutem) je međunarodni pokret mladih katolika u dobi između 16-36 god., privrženih Tradicionalnoj latinskoj misi. Naziv saveza dolazi od latinske riječi za mladost – juventutem, a preuzeta je iz Ps 42,4, kojeg svećenik i ministrant na tradicionalnoj Misi mole kao dio uvodnih molitava u podnožju oltara: Et introibo ad altare Dei. Ad Deum qui laetificat juventutem meam. („I pristupit ću k Božjemu žrtveniku, k Bogu koji razveseljuje moju mladost.“) Prema katoličkom shvaćanju, izraz juventutem se odnosi na duhovnu mladost koja izvire iz obilja Kristove milosti.

Logo međunarodnog saveza "Juventutem"

Povijest

Juventutem je ustanovljen u travnju 2004. s namjerom predstavljanja tradicionalističke katoličke mladeži na Svjetskom danu mladih 2005, te na idućim skupovima takve vrste. Prvi sastanak Juventutema održao se 2005. u njemačkom gradu Kölnu, gdje se okupilo preko 1000 mladih ljudi iz više od 20 zemalja. Na tom dvotjednom skupu sudjelovala su dva kardinala i osam biskupa, kao i mnogobrojni svećenici, redovnici i sjemeništarci iz cijelog svijeta. Od svog osnutka, Juventutem je rastao priličnom brzinom. 24. svibnja 2006. u švicarskom Bernu je osnovana krovna udruga, Međunarodni savez Juventutem (F.I.J.). Osnovan je 31 ogranak Juventutema u 15 zemalja sa svih kontinenata (nama najbliži ogranak nalazi se u Sloveniji).  Trenutno se pripremaju za Svjetski dan mladih u Poljskoj 2016.

Ciljevi

Juventutem teži svakodnevnom posvećenju mladih ljudi shodno bogatoj tradiciji katoličke Crkve. Njeni članovi drže da im tradicionalni rimski obred omogućava mnogobrojne duhovne plodove.

Djelovanje

Juventutem predstavlja neovisnu nepolitičku udrugu mladih poslušnih autoritetima katoličke Crkve, a svoju inspiraciju crpe iz djelovanja udruženja „Una Voce“, kao i mnogih drugih katoličkih ustanova. Osim prethodno navedenog sudjelovanja na međunarodnim susretima mladih, udruge Juventutema organiziraju brojna hodočašća, međusobna druženja, te mnoge druge aktivnosti. Njeni članovi se obvezuju na nakanu posvećenja mladih svakodnevno činiti slijedeće: mole izvadak iz Ps 42., Judica me („Sudi mi Bože“), ili molitvu po vlastitom izboru (npr. Oče naš ili Zdravo Marijo), jednom tjedno se u crkvi ili oratoriju klanjaju Gospodinu pod Euharistijskim Prilikama u tjelohraništu, te bar jednom godišnje (ili češće, ako su u mogućnosti) trebaju poći na Misu prema tradicionalnom obredu, i sudjelovati u nekoj vjerskoj aktivnosti (npr. baviti se karitativnim radom, ili sudjelovati u inicijativama koje se protive pobačaju).

Web stranica:

www.juventutem.org

http://ad-dominum.blogspot.com/

Kontakt:

juventutem.org/pages/contact

Prethodni članakDisciplinske odredbe
Sljedeći članakŽenske tradicionalne zajednice