OPĆA PRAVILA

 1. POLOŽAJ RUKU. Za vrijeme mise, misnik mora uvi­jek držati ruke na točno određen način. Ako nešto čini jednom rukom, mora i drugom nešto učiniti. Pojedinosti vidi niže.
 2. POLOŽAJ NOGU. Penjući se na oltar, misnik, da ne stane na albu, podigne malo koljeno prije nego stupi na ste­penicu. Na oltaru se drži uspravno, izbjegavajući da se osla­nja na jednu ili na drugu nogu ili da noge raširi. Kad se mora duboko nakloniti, udalji se malo od oltara da to lakše učini. Idući od sredine kraju oltara ili obratno, posve se okre­ne k strani kojoj ide.
 3. POKLECANJE. Da poklekne za vrijeme mise sveće­nik osloni ruke na oltar, spusti desno koljeno do tla, posve blizu lijeve pete, i ne naklonivši glave, odmah se digne. Zato kad u toku tumačenja bude rečeno: “poklekne“, to znači po­klekne i odmah se digne, makar to i ne bilo izričito spome­nuto. Kad dođe k oltaru i kad odlazi od njega poklekne na tlo, a ne na stepenicu.
 4. NAKLONI. Postoje po rubrikama tri vrste naklona: duboki, koji stoji u tom da se toliko sagnemo da bi obim ru­kama ispruženim i prekriženim mogli dotaći koljena; osrednji koji stoji u tom da naklonimo glavu i malo vrh tijela; naklon glavom koji stoji u tom, da se glava samo prigne s poštiva­njem i bez žurbe.
 5. MIJENJANJE GLASA. Većina misnih molitava reciti­raju se glasno, neke poluglasno, ostale tiho. Glasno znači da mogu čuti prisutni koji nisu odveć daleko od oltara; poluglasno znači da mogu čuti oni koji su sasvim blizu oltara, kao mi­nistrant; tiho to znači da treba čuti samo misnik.

Treba jasno riječi artikulirati, mirno, bez sablažnjive žurbe, ni dosadne polaganosti; ne uznemirivati preglasnim po­vicima ostale celebrante.

 1. POLOŽAJ OČIJU. Misnik za vrijeme mise mora imati oči čedno spuštene. Nekad se, po rubrikama, moraju podići: kad gleda križ; ne zabacivati međutim pri tom glavu. Nekad opet svećenik gleda sv. hostiju.

Kad se okrene prema prisutnima da rekne Dominus vobiscum, Orate fratres, mora se čedno i sabrano držati, izbje­gavajući svako fiksiranje osoba koje su u crkvi.

 1. LJUBLJENJE OLTARA. Misnik stavi raširene ruke na oltar, poljubi ga stvarno priljubivši usne o pokrov u sre­dini. Ako govori misu samo na posvećenom kamenu unaprijed mora znati kako je širok da mogne poljubiti oltar točno tamo gdje je posvećeni kamen a ne drveni okvir koji ga okružuje.

§ 1. PRIPRAVA NA MISU

Svećenik koji hoće da pristupi oltaru mora se na to ne­posredno pripraviti razmatranjem ili nutarnjom molitvom: Aliquantulum orationi vacet (Rubr. miss.) i recitiranjem mo­litava označenih u misalu, pro temporis oportunitate.[1] Treba da je prije recitirao matutin i laudes te da se, ustreba li, ispovijedi.

Unaprijed predvidi misu i stavi znakove gdje su po­trebni. Misa, općenito govoreći, mora biti u vezi s oficijem: votivne su mise iznimka; ali u svakom slučaju one moraju biti u odnošaju s odijelom kojim će se svećenik služiti.[2]

On pere ruke recitirajući molitvu: Da, Domine, etc.; zatim pripravi kalež, stavivši na nj čistilo (purifikatorij), patenu s čitavom hostijom i bez komadića.[3] Na patenu na kojoj je hostija stavi na palu, zatim na to sve velum a povrh svega toga burzu s korporalom. Treba paziti da se na kalež ne stavlja ni džepni rubac, ni očale, ni bilo što drugog.

Obučen u talar koji seže do peta, on se približi svetom odijelu, uzme naglavnik (amikt) za krajeve, poljubi ga u sredini, gdje se nalazi križ, stavi ga na glavu govoreći: Impone, Domine, etc.; spusti ga oko vrata, pokrije njime ovratnik, prekriži na prsima, a zatim, provukavši vrpce ispod ruku, on ih opaše iza leđa i povrati svezavši ih naprijed. Da obuče albu, najprije ju stavi na glavu, zatim provuče najprije desnu a onda lijevu ruku. Namjesti si je prikladno pazeći da silazi do peta i da jednako pada sa svih strana, po prilici prst nad tlom, i istodobno recitira molitvu: Dealba me, etc.

Opasujući se pasom kaže: Praecinge me, etc. Poljubivši manipul u sredini, gdje se nalazi križ, stavi ga na lijevu ruku govoreći: Merear, Domine etc. Uzme zatim stolu obim rukama, poljubi je također u sredini, tamo gdje se nalazi križ, stavi je oko vrata i prekriži je na prsima stavivši desnu stranu preko lijeve, a zatim pričvrsti sa strana krajevima pojasa govoreći: Redde mihi, Domine etc. Napokon uzme kazulu, koju ne poljubi, i rekne: Domine, qui dixisti etc.

§ 2. IZLAZAK IZ SAKRISTIJE

POLAZAK. Svećenik obučen u sve svoje odijelo, pokrije glavu biretom, uzme lijevom rukom kalež za čvor (srednji izbočeni dio), i stavi desno ruku na burzu i podigne kalež u visinu prsa. On se, ne dižući bireta s glave, nakloni križu ili glavnoj slici u sakristiji i prisutnim svećenicima, [ako je takav običaj, neka svećenik rekne: “Procedamus in pace”, na što ministrant odgovori: „In nomine Christi. Amen.”. Druga varijanta je – Sv: „Adjutorium nostrum in nomine Domini“, a M: „Qui fecit caelum et terram.“] te polazi prema oltaru ozbiljnim korakom, spuštenih očiju, duha posve zaokupljena velikim tajnama koje će vršiti. Pred njim ide ministrant noseći misal. Ako je sakristija iza oltara, on izlazi sa strane Evanđelja, a iza mise vraća se sa strane poslanice. Po općoj praksi ulazeći u crkvu prekriži se blagoslovenom vodom.
POZDRAVI PUTEM. Idući k oltaru misnik pozdravi:

 1. Srednjim naklonom i glave pokrivene, prelata, sveće­nika koji se vraća s oltara kome u potrebi ustupa mjesto odnosno pušta da prvi prođe.
 2. Dubokim naklonom i glave pokrivene, glavni oltar, ako sakrament nije u njemu, a isto tako kakvu naročito relikviju koja je svečano izložena.
 3. Poklecanjem i glave pokrivene, oltar u kome se na­lazi presveti oltarski sakrament, relikvija Muke Isusove sve­čano izložene.
 4. Poklecanjem na oba koljena i otkrivši glavu, pred iz­loženim Presv. oltarskim sakramentom, pred oltarom gdje se dijeli sv. pričest, pred oltarom gdje se govori sv. misa ako prolazi za vrijeme podizanja, pred svećenikom koji nosi Presv. olt. sakrament.

Ako sretne službenike oltara dok idu na veliku misu ili se vraćaju od nje, pozdravi ih naklonom ostavši pokrivene glave; ako prođe korom (ispred oltara) pozdravi svećenike pokrivene glave; zaustavit će se i pokloniti oltaru ako kor u taj čas pjeva Gloria Patri.

DOLAZAK NA OLTAR. Došavši na podnožje oltara gdje će misiti svećenik skine biret, dadne ga ministrantu, poklekne do tla, ako je sakramenat na oltaru, ako pak nije duboko se nakloni. Popne se k sredini oltara spustivši kalež k strani Evanđelja, izvuče korporal iz burze, stavi burzu na svoju li­jevu stranu naslonivši je na uspravni dio oltara (ili svijeć­njaka, ako su sasvim naprijed). S obim rukama rasprostre posve korporal u sredinu oltara, na posvećeni kamen, i stavi ga dosta daleko od ruba da mogne oltar slobodno ljubiti.

Sklopljenih ruku ode na stranu poslanice, otvori misal, rasporedi znakove, ako to nije prije već učinio. Vrati se u sredinu oltara sklopljenih ruku, pozdravi križ srednjim naklo­nom, povuče se malo prema strani Evanđelja i siđe pred stepenice oltara a da ne okrene leđa oltaru.

img_6213

§ 3. OD POČETKA MISE DO POSLANICE

MOLITVE NA PODNOŽJU OLTARA. Svećenik sišavši sklopljenih ruku, pozdravi oltar pokleknuvši na najdonju ste­penicu, ako je u oltaru sakrament, inače dubokim naklonom. Prekriži se rekavši glasno: In nomine Patris …; od tog časa on nastavlja misu ne brinući se ni za što, što se zbiva na drugim oltarima.

On opet sklopi ruke i nastavlja glasno: Introibo ad altare Dei; tako recitira psalam Judica izmjenično s mini­strantom do Gloria Patri uključivo, i opetuje antifonu Introibo; nakloni glavu pred križem govoreći: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Govoreći Adjutorium nostrum in nomine Domini pre­križi se, dotakavši čelo na Adjutorium, prsa na nostrum, lijevo rame na in nomine, desno na Domine. Zatim se duboko na­kloni i držeći ruke sklopljene a da ih ne spušta, recitira Confiteor… Ne okreće se ministrantu na vobis fratres i vos fratres, nego prislonivši lijevu ruku ispod prsa, udara se desnom u prsa, jednostavno i bez afektacije, tri puta govoreći mea culpa, mea, culpa, mea maxima culpa. Ostane duboko naklo­njen dok ministrant recitira Misereatur tui, odgovori mu Amen i uspravi se kad on počne recitirati Confiteor.

Kad ministrant svrši Confiteor, svećenik ne naklonivši se kaže Misereatur vestri…, doda Indulgentiam, križajući se : do­takne se čela na Indulgentiam, prsa na absolutionem, lijevog ramena na et remissionem, desnog na peccatorum nostrum, i završi formulu sklopljenih ruku.

Zatim se srednje nakloni, recitira glasno Deus tu conversus… do molitve. Govoreći Oremus, on raširi i sklopi ruke, zatim Se uspravi i popne se uz stepenice, nastavljajući tiho: Aufer a nobis… Penje se dosta lagano da dovrši tu molitvu tek kad dođe k oltaru. Tada se srednje nakloni i rekne tiho sklopljenih i na srednji rub oltara naslonjenih ruku: Oramus te, Domine, per merita Sanctorum tuorum; zatim po­stavivši ruke sa svake strane i izvan korporala, on poljubi oltar, dodavši: quorum reliquiae hic sunt; uspravi se, ponovno sklopi ruke i nastavi, i dalje tihim glasom idući prema strani Poslanice: et omnium Sanctorum tuorum, ut indulgere digneris omnia peccata mea. Amen.

ULAZ. Okrenut prema misalu, svećenik se prekriži iz­govarajući prve riječi introita. čita glasno cio introit, sklop­ljenih ruku, nakloni glavu prema križu kod Gloria Patri i opetuje antifonu do psalma ne križajući se više.

KYRIE ELEISON. Povrati se u sredinu oltara, i tu re­citira glasno, na izmjence s ministrantom: Sv: Kyrie eleison, M: Kyrie eleison, Sv: Kyrie, eleison, M: Christe eleison, Sv: Christe eleison, M: Christe eleison, Sv: Kyrie eleison, M: Kyrie eleison, Sv: Kyrie eleison.

GLORIA IN EXCELSIS. Ako treba recitirati Gloria, misnik neposredno iza zadnjeg Kyrie eleison raširi ruke u ši­rinu tijela, uzdigne ih do ramena, dlanove okrenuvši jedan prema drugom govoreći glasno, no ne dižući glas: Gloria in excelsis; kod riječi Deo ponovno sklopi ruke i nakloni glavu. Nastavi anđeosku himnu, sklopljenih ruku, naklonivši glavu kod Adoramus te, Gratias agimus tibi, Jesu Christi, Suscipe deprecationem nostram, Jesu Christe. Završavajući, on se prekriži, stavljajući desnu ruku na čelo kod cum Sancto, na prsa kod Spiritu, na lijevo rame kod gloria, desno kod Dei Patris. Amen. Ne sklapa opet ruku.

DOMINUS VOBISCUM, MOLITVE (KOLEKTE). Iza Gloria in excelsis, ili ako nema Gloria iza zadnjeg Kyrie eleison, svećenik stavi raširene ruke na oltar, poljubi ga, sklopi opet ruke i okrene se na desno prema narodu; zatim raširivši ruke i odmah ih opet sklopivši govori glasno: Dominus vobiscum; i sklopljenih ruku ide prema strani po­slanice.

Okrenut prema knjizi, on čita glasno kolekte kako je prije rečeno. Riječ Oremus rekne se obično prije prve molitve i prije druge samo; zaključak se dodaje samo prvoj i po­sljednjoj.

§ 4. OD POSLANICE DO OFERTORIJA

POSLANICA. Kad su molitve svršene, svećenik stavi ru­ke na knjigu ili na oltar tako da se dotiče misala ili da ga drži i čita glasno poslanicu. Posljednje riječi rekne izmije­njenim glasom da upozori ministranta da rekne Deo Gratias.

GRADUAL, TRACTUS, SEQUENCIA. Drži i dalje ruke na knjizi čitajući glasno graduai, tractus ili sekvenciju. Zatim opet sklopi ruke i dođe u sredinu oltara dok ministrant prenosi misal na stranu Evanđelja, stavivši ga koso na oltar. Ako bi misnik sam morao prenijeti misal, uzet će ga obim rukama, naklonit će se glavom križu prolazeći sredinom oltara i nakon što ga je postavio koso na stranu Evanđelja, vratit će se u sredinu oltara, sklopljenih ruku da recitira Munda cor meum.

MUNDA COR MEUM. Svećenik došavši na sredinu ol­tara, držeći ruke sklopljene, diže oči prema križu i odmah ih spušta, duboko se nakloni, i, tada tek, ne naslonivši ruke na oltar, recitira tihim glasom Munda cor meum… i Jube, Domine, benedicere. Dominus sit… Kad te molitve završi, us­pravi se i bez ikakva pozdrava ide ravno knjizi.

EVANĐELJE. Okrenuvši se prema knjizi, sklopljenih ru­ku uz prsa on kaže: Dominus vobiscum glasno, a ministrant odgovori: Et cum spiritu tuo. Nastavljajući Initium ili Sequentia sancti Evangelii… on stavi lijevu ruku po dužini knjige, a s palcem desne ruke, dok su drugi na njoj ispruženi i sti­snuti, — on pravi na početku Evanđelja koga će čitati mali znak križa; zatim pruživši lijevu ruku ispod prsi ju, desnim palcem pravi znak redom na čelu, na usnama, na prsima, a drugi prsti ostaju pri tom stisnuti i ispruženi, dlan okrenut prema sebi. Ponovno sklapa ruke i čita glasno Evanđelje.

Kad Evanđelje pročita podigne misal obim rukama, i poljubi početak teksta rekavši tiho: Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Zatim spusti misal na stalak obim ru­kama, uzme stalak obim rukama, i, ne vukući ga, primakne ga korporalu tako da iz njega mogne čitati sa sredine oltara nastavak mise. (Sklopi ruke i vrati se na sredinu a da se ne nakloni.

CREDO. Ako treba recitirati Credo svećenik, vrativši se na sredinu oltara, raširi i podigne ruke, a da ne diže očiju, govoreći Credo; ponovno sklopi ruke Kod riječi in unum, i nakloni glavu kod riječi Deum. Nastavlja vjerovanje glasno, sklopljenih ruku, naklonivši glavu kod riječi Jesum Christum i adoratur; kod Et incarnatus stavi ruke na oltar, prikloni desno koljeno, i digne se tek iza Et homo factus est. Dovrši vjerovanje sklopljenih ruku, križajući se kod posljednjih riječi: desnu ruku stavlja na čelo kod riječi Et vitam, na prsa kod venturi, na lijevo rame kod saeculi, na desno kod Amen. On nastavlja a da ne rasklapa ruke.

§ 5. OD PRIKAZANJA (OFERTORIJA) DO PREDSLOVLJA (PREFACIJE)

PRIKAZANJE. Iza Credo, ili ako ga nema, iza Evan­đelja, misnik poljubi oltar uobičajenim načinom, i okrene se te rekne Dominus vobiscum. Opet se okrene oltaru, raširi i sklopi ruke, nakloni glavu prema križu rekavši Oremus. Zatim sklopljenih ruku, čita glasno antifonu prikazanja.

PRINOŠENJE KRUHA. Digne zatim obim rukama velum s kaleža, savije ga tako da se postava ne vidi, i stavi ga izvan korporala na stranu poslanice. Lijevu ruku zatim stavi na oltar a desnom rukom uzme kalež za čvor u sredini, stavi ga izvan korporala; digne palu desnom rukom i prisloni je na korporal na kanonsku ploču što je u sredini oltara; uzme patenu, na kojoj je hostija, s palcem i kažiprstom iste ruke, donese je iznad korporala u visinu prsa; držeći je tako palcima i kažiprstom obaju ruku, dok su ostali ispruženi i sklopljeni ispod nje, on podigne oči, spusti ih odmah na ho­stiju, i recitira tiho Suscipe sancte Pater.

Kad je ta molitva svršena, držeći uvijek patenu s oba palca i kažiprsta, spustivši je malo, čini s njome znak križa iznad korporala. Nagevši zatim patenu prema posvećenom ka­menu, on spusti hostiju, ne dotičući se je, na prednji dio kor­porala[4]; zatim spustivši lijevu ruku na oltar, on podvuče patenu do polovice desnom rukom pod korporal, sa strane po­slanice, malo dalje od prednjeg ruba oltara.

PRIPRAVLJANJE KALEŽA. Svećenik sklopi ruke i ide na stranu poslanice. Polazeći uzme kalež lijevom rukom za čvor u sredini a desnu ruku prisloni uz prsa. Kad dođe na stra­nu poslanice, desnom rukom stavi purifikatorij u kalež, i otare ga iznutra. Zatim, stavivši kalež na oltar on učini ne­pomičnim jedan kraj purifikatorija između lijevog palca i dna kaleža, drugi kraj digne desnom rukom i pruži ga po pokri­vaču oltara da se po njem izaspu kapljice ako slučajno ispadnu iz bočica. Nagne malo kalež lijevom rukom, i kad je primio bočicu s vinom, naspe polagano vino po nutarnjoj stijeni kaleža.

Vrati bočicu s vinom, i, držeći i dalje lijevom rukom nagnuti i o oltar prislonjeni kalež, napravi mali znak križa nad bočicom s vinom govoreći tiho: Deus qui humanae substantiae. Zatim uzme bočicu, naspe tri četiri kapljice vode kod riječi: da nobis per hujus aquae et vini mysterium, vrati bočicu mi­nistrantu, spusti kalež da ravno stoji na oltaru, drži ga lije­vom rukom za čvor i s purifikatorijem, koga je uzeo palcem i kažiprstom desne ruke, tare kapljice koje bi se mogle nala­ziti na nutarnjoj stijeni kaleža. Podigne zatim kalež lijevom rukom držeći za čvor, primakne korporalu, obim rukama sla­žući purifikatorij, vraća se u sredinu oltara, dok dovršava mo­litvenu formulu, pazeći da glavu nakloni prema križu kod riječi Jesus Christus.

Došavši na sredinu oltara, spusti lijevu ruku na oltar izvan korporala, i ispruži desnom rukom purifikatorij složen na dvoje na dio patene koji je ostao nepokriven korporalom.

PRINOŠENJE VINA. Zatim uzevši kalež desnom rukom za čvor, i podržavajući ga lijevom za podnožje, tako da čaša bude u visini očiju, on govori sasvim tiho gledajući križ: Offerimus tibi, Domine… Kad tu molitvu svrši, načini znak križa s kaležom iznad korporala u prostoru koji je iza ho­stije (prema vratima tabernakula), spusti kalež posred korpo­rala iza hostije, i stavivši ruku na podnožje kaleža, pokrije ga desnom rukom s palom.

ZAKLJUČAK PRINOŠENJA. Sklopi zatim ruke, spusti ih na oltar, nakloni se osrednje i tiho govori: In spiritu humilitatis… Iza te molitve, ispravi se, raširi ruke, digne ih u vi­sinu ramena, dižući istodobno oči prema križu, sklopi odmah ruke govoreći: Veni, sanctificator, omnipotens, aeterne Deus, Kod riječi benedic, on stavi lijevu ruku na oltar izvan korpo­rala, a desnom napravi znak križa nad hostijom i kaležom. Sklopi ponovno ruke na stranu Poslanice.

LAVABO. Okrenuvši se prema ministrantu, koji je na strani poslanice, držeći ruke izvan oltara, svećenik pere vrh palca i kažiprsta svake ruke, držeći ostale prste razmaknute, zatim ih obriše s ručnikom što mu ga ministrant pruža. Istodobno dok to sve čini recitira tihim glasom psalam Lavabo, koga dovršava okrenut prema oltaru nakon što je povratio ručnik. Kod Gloria Patri, nakloni glavu prema križu i vrati se u sredinu oltara govoreći: Sicut erat…

DOPUNSKE MOLITVE PRIKAZANJA. Povrativši se na sredinu oltara, podigne oči prema križu, spusti ih odmah, stavi sklopljene ruke na prednji dio oltara, i osrednje naklo­njen govori tihim glasom: Suscipe, sancta Trinitas…

Kad je ta molitva dovršena, on raširi ruke na oltaru izvan korporala, poljubi oltar, sklopi ruke, okrene se na desno prema puku, i rekne poluglasno dvije riječi: Orate fratres, raz­dijelivši ruke, da ih odmah opet sklopi; zatim tiho nastavlja tu molitvu okrećući se oltaru prema strani evanđelja (tako da ukupno opiše 360°).

Kad je ministrant odgovorio molitvom: Suscipiat, sveće­nik rekne tiho: Amen. Zatim raširi ruke kao za molitvu i ne rekavši Oremus recitira tajne molitve (secretae), koje uvijek odgovaraju kolektama. Ako ih ima više, on svrši prvu potpuno, dodavši dapače Amen. Ako pak ima jedna samo, on stane pred Per omnia saecula…

Nakon što je rekao riječi: Spiritus Sancti Deus posljed­nje tajne molitve, svećenik stane, stavi desnu ruku na oltar, a lijevom potraži u misalu predslovlje (prefaciju) koje će re­citirati. Držeći zatim obje ruke na oltara izvan korporala rekne glasno: Per omnia saecula saeculorum, s kojim svršava prikazanje.

§ 6. OD PREDSLOVLJA DO OČENAŠA

PREDSLOVLJE. Stavivši (držeći) ruke na oltaru sa sva­ke strane korporala, misnik glasno nastavlja: Dominus vobiscum. Odg. Et cum spiritu tuo. On podigne ruke na visinu prsiju, dlanovima okrenutim jedan prema drugom govoreći.: Sursum corda. Odg. Habemus ad Dominum. Sklopi ruke go­voreći: Gratias agamus Domino; podigne oči zatim nakloni glavu prema križu dodavši Deo nostro.

Ostane naklonjen dok ministrant odgovori: Dignum et iustum est. Tada raširi ruke i, okrenut prema knjizi, on re­citira glasno predslovlje, naklonivši se prema knjizi kod ime­na Marijina, prema oltaru kod imena Isusova (prema knjizi kod imena Josipova u vlastitom predslovlju sv. Josipa).

SANCTUS. Iza predslovlja svećenik sklopi ruke ne na­slanjajući ih na oltar, osrednje se nakloni i kaže poluglasno: Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua; Hosanna in excelsis.

Zatim, uspravivši se, prekriži se, dotičući se čela des­nom rukom kod riječi Benedictus, prsa kod riječi qui venit, lijevog ramena kod in nomine Domini, i desnog ramena kod Hosanna in excelsis.

Oslonivši desnu ruku na oltar, on okrene list u misalu li­jevom rukom za početak kanona.

TE IGITUR. Kad je okrenuo list, raširi ruke i podigne ih u visinu ramena, podigne istodobno oči prema križu i spusti ih odmah, sklopi opet ruke, stavi ih na prednji rub oltara i duboko se nakloni. Tada, tek, počne tihim glasom: Te igitur clementissime Pater, per Jesum Christum Filium tuum Do­minum nostrum, supplices rogamus ac petimus; ne podižući se, raširi ruke poljubi oltar u sredini dodavši: uti accepta habeas; on se podigne, sklopi rake nastavivši: et benedicas; za­tim, stavivši lijevu izvan korporala, napravi desnom rakom tri znaka križa nad kaležom i hostijom skupa, govoreći haec † dona, haec † munera, haec sancta † sacrificia illibata. Nastav­lja zatim okrenut prema knjizi i ruku raširenih pred prsima: in primis quae tibi offerimus. Prikloni glavu izgovarajući ime pape koji vlada.

SPOMEN ŽIVIH. Govoreći Memento, Domino, famulorum, digne ruke u visinu ramena i sklopi ih pod bradom ili na prsima kod riječi famularumque tuam; ostane tako čas sklopljenih ruku i glave malo naklonjene dok moli šutke za one koje hoće da preporuči u svetoj žrtvi. Spustivši zatim i ra­širivši ruke; on nastavlja tiho: et omnium circumstantium…

COMMUNICANTES. Recitira isto tako tihim glasom, raširenih ruku: Communicantes, nakloni glavu prema križu kod imena Isus, prema misalu kod imena Marijina, i kod svetaca, kojih je vigilija, svetkovina ili oktava; sklopi ruke a da se ne nakloni dok govori zaključak Per eundem…

HANC IGITUR. Govoreći Hanc igitur, svećenik ne ra­stavljajući ruku, otvori ih i drži nad kaležom i hostijom tako da kraj prstiju dolazi u sredinu pale a desni palac ostaje pre­križen preko lijevog. U tom položaju moli čitavu formulu tiho, izbjegavajući da se dotakne pale. Kod zaključka Per Christum Dominum nostrum, Amen, on opet sklopi ruke i približi ih prsima.

QUAM OBLATIONEM. Ruku sklopljenih na prsima on kaže: Quam oblationem tu, Deus, in omnibus, quaesumus; za­tim, stavivši lijevu ruku na oltar izvan korporala, desnom napravi tri znaka križa nad hostijom i kaležom skupa, go­voreći: bene † dictam, adscrip † tam, ra † tam; ovaj posljednji znak čini polagano dodajući rationabilem, acceptabilemque facere digneris; i nastavljajući formulu ut nobis cor † pus, napravi znak križa nad samom hostijom, et san † guis znak nad samim kaležom; napokon podigavši i sklopivši opet ruke, ne dižući očiju, dovrši molitvu: fiat dilectissimi Filii tui, Domini nostri Jesu Christi, naklonivši glava kod riječi Jesu Christi.

Ako ima hostija u ciboriju za posvetiti otvori ciborij; a otvorit će isto tako i kustodu.

KONSEKRACIJA KRUHA. Počinjući tihim glasom mo­litvu Qui pridie, svećenik otare palac i kažiprst jedne i druge ruke o korporal: govoreći accepit panem in sanctas ac venerabiles manus suas, pritisne lijevim kažiprstom gornji dio ho­stije i uzme je na donjem dijelu između palca i kažiprsta desne ruke (tako čini svaki put kad mora uzeti hostiju!), za­tim jednako lijevim palcem i lijevim kažiprstom, dok su ostali prsti ispruženi i skupa sastavljeni; ne poklonivši, se drži ho­stiju po prilici u visini čaše kaleža. Podigne tada oči prema križu i spusti ih odmah govoreći: et elevatis oculis in coelum ad te Deum Patrem suum omnipotentem; nakloni glavu na gratias tibi agens; zatim držeći i dalje hostiju u istoj visini lijevim palcem i lijevim kažiprstom, pravi desnom rukom nad njom znak križa kod benedixit ; uzevši je zatim ponovno obim rukama kao prije, on nastavlja: fregit deditque discipulis suis; dicens : Accipiie et manducate ex. hoc omnes.

Tada istom držeći hostiju istim načinom, nasloni lakte (podlaktice) na rub oltara izvan korporala, nakloni glavu i izgovara sasvim tiho, bez naprezanja, nad svim hostijama koje hoće da posveti sakramentalne riječi HOC EST ENIM CORPUS MEUM. Zatim stavi ruke na korporal i pobožno poklekne, a onda slijedeći očima svetu hostiju, digne je s poštovanjem s obim rukama ravno iznad korporala, dosta visoko da je pri­sutni mogu vidjeti; drži je čas uzdignutom, a zatim polagano spusti, dok ne bude dosta blizu korporalu. Tada stavi lijevu ruku na oltar[5], a desnom spusti hostiju na korporal tamo gdje je bila prije konsekracije. Napokon, stavivši desnu ruku na oltar, po drugi put poklekne.[6]

KONSEKRACIJA VINA. Nakon što je pokleknuo, sve­ćenik otkrije kalež ovako: stavi kraj svojih prstiju lijeve ruke na podnožje kaleža, uzme palu s kažiprstom i srednjakom (ve­likim prstom) desne ruke prisloni je uz okomiti dio oltara, protare malo palac i kažiprst svake ruke nad kaležom, govoreći tiho i ne naklanjajući se: Simili modo, postquam coenatum est. Govoreći: accipiens et hunc praeclarum calicem in sanctas ac venerabiles manus suas, uzme kalež obim rukama, držeći ga za čvor tako da palci i kažiprst budu skupa naprijed, a isto tako i mali prst, dok ostali prsti budu otraga; podigne kalež iznad korporala na koji ga odmah spusti; nakloni glavu prema križu na item tibi gratias agens; čini desnom rukom nad kaležom, — koga i dalje drži lijevom rukom za čvor, — znak križa kod benedixit, i, uzevši ga odmah obim rukama kao prije, nastav­lja: deditque discipulis suis, dicens; accipite et bibite ex eo omnes.

Tada istom, nasloni lakte (podlaktice) o oltar, kao kod konsekracije kruha, i držeći kalež i dalje istim načinom de­snom rukom za čvor podigne ga izdignuta iznad korporala iza hostije stavivši pod podnožje tri zadnja prsta lijeve ruke; zatim, naklonivši glavu izgovara sasvim tiho, pobožno i bez napora: HIC EST ENIM CALIX SANGUINIS MEI, NOVI ET AETERNI TESTAMENTI: MYSTERIUM FIDEI: QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS EFFUNDETUR IN REMISSIONEM PECCATORUM.

Kad je završio formulu, stavi kalež na korporal i poklekne dodajući tiho: Haec quotiescumque feceritis, in mei memoriam i podupirući ga lijevom rukom za podnožje i slijedeći ga očima, facietis. Podigne se opet, uzme kalež desnom rukom za čvor, digne ga ravno iznad korporala dosta visoko da prisutni mogu opaziti čašu kaleža. Drži ga tako čas, zatim polagano spusti, ispusti ga iz lijeve ruke na izvjesnoj visini (paziti da pritom manipul ne takne hostiju!) spusti ga na korporal iza hostije, pokrije palom, i ponovno poklekne.

UNDE ET MEMORES. Kad se digne, svećenik raširi ru­ke kod prsa, i nastavi tihim glasom: Unde et memores… Go­voreći de tuis donis ac datis, sklopi opet ruke; zatim, stavivši lijevu ruku na korporal, čini desnom rukom tri znaka križa nad hostijom i kaležom skupa kod riječi hostiam † puram, hostiam † sanctam, hostiam † immaculatam, znak križa nad ho­stijom samom kod riječi panem sanctum † vitae aeternae, a drugi nad kaležom samim kod riječi et calicem † salutis perpetuae. Raširi zatim ruke pred prsima i nastavlja supra quae propitio ac sereno vultu respicere digneris…

SUPPLICES TE ROGAMUS. Počinjući Supplices te rogamus, sklopi ruke, prisloni ih uz prednji rub oltara, i duboko se nakloni. Kod riječi ex hac altaris participation, stavi ruke sa svake strane korporala i poljubi oltar; nastavljajući sacrosanctum Filii tui, uspravi se i opet sklopi ruke; zatim stavivši lijevu na korporal, napravi desnom jedan znak križa nad ho­stijom samom kod riječi Cor † pus, a drugi nad kaležom sa­mim kod riječi Sangui † nem sumpserimus. Stavi zatim lijevu ruku ispod prsa, a desnom se sam križa, izbjegavajući da se palac i kažiprst dotaknu kazule; dotakne se čela kod omni benedictione, prsa kod caelesti, lijevog ramena kod et gratia, desnog ramena kod repleamur. Sklopi opet ruke i zaključi: Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen, ne čineći poklona.

MEMENTO DEFUNCTOROM. Govoreći sasvim tiho, ne dižući očiju, ni ne povisujući glasa, Memento etiam, Domine, famulorum famularumque tuarum N. N. qui nos praecesserunt cum signo fidei, raširi ruke, digne ih malo, zatim ih polagano sklopi u visini lica dovršujući et dormiunt in somno pacis. Ostane čas tako (po prilici koliko traje Očenaš!), rukama sklopljenim pod bradom, glavom malo naklonjenom, očima spuštenim na svetu hostiju, i preporuča pokojne za koje hoće da moli. Podigne zatim glavu, raširi ruke, i nastavi tiho: Ipsis Domine… Govoreći Per eundem Christum Dominom nostrum. Amen, opet sklopi ruke i nakloni glavu prema križu.

NOBIS QUOQUE. Stavi zatim lijevu ruku na korporal, udari se lagano u prsa s tri posljednja prsta desne ruke izgo­varajući poluglasno: Nobis quoque peccatoribus; zatim, raši­rivši ruke, nastavi tihim glasom: Famulis tuis… Ako naiđe na ime sveca kojeg je vigilija, svetkovina ili oktava, nakloni se prema knjizi. Na Per Christum Dominum nostrum sklopi ruke ne naklonivši se, i ne doda Amen.

Recitira sklopljenih ruku Per quem haec omnia, Domine semper bona ereas; zatim stavi lijevu ruku na korporal, a des­nom, pravi tri znaka križa nad hostijom i kaležom skupa, go­voreći: sancti † ficas, vivi † ficas, bene † dicis, et praestas nobis. Otkrije zatim kalež desnom rukom (stavivši kao obično lijevu na podnožje!) i poklekne ;uzme kako je navedeno kod konsekracije, hostiju palcem i kažiprstom, desne ruke, drži je onda malo sa strane, donese je nad čašu kaleža koga sad drži lijevom rukom za čvor: opiše s hostijom tri znaka križa iznad čaše kaleža ne dotičući se je govoreći: Per † ipsum, et cum † ipso, et in † ipso; nastavljajući est tibi Deo Pa † tri omnipo­tenti, in unitate Spiritus † Sancti, čini s hostijom u istoj vi­sini čaše kaleža i svojih prsa, nad korporalom, dva druga znaka križa (polagano i s dubokim počitanjem!). Napokon, povrati hostiju nad kalež koga i dalje drži lijevom rukom za čvor, i podigne malo istodobno i kalež i hostiju dodajući: Omnis honor et gloria. Spusti zatim kalež, stavi hostiju na korporal, tare lagano palce i kažiprste nad čašom kaleža, po­krije kalež palom, poklekne, i (kad se digne) rukama raši­renim nad korporalom kaže glasno: Per omnia saecula sae- culorum.

§ 7. OD OČENAŠA DO PRIČESTI

OČENAŠ. Svećenik sklopi ruke i nakloni glavu prema Presv. oltarskom sakramentu govoreći: Oremus. Nastavi gla­sno, držeći ruke sklopljene; Praeceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Zatim raširi ruke i gledajući hostiju recitira Očenaš. Ministrant odgovori: Sed libera nos a malo.

LIBERA NOS. Svećenik nadoveže tihim glasom: Amen. Stavi tada lijevu ruku na korporal; desnom uzme purifikatorij kažiprstom i srednjakom (velikim prstom), izvuče patenu is­pod korporala i otare je purifikatorijem, koga stavi na oltar na stranu poslanice dosta dalje od korporala. Zatim uzevši patenu kažiprstom i srednjakom desne ruke, drži je uspravno na oltaru, izvan korporala tako da je udubljena strana okrenuta sredini oltara, i kaže tiho: Libera nos quaesumus… Kod riječi Mariae nakloni glavu prema knjizi (a isto kod vigilije, svet­kovina i oktava Petra, Pavla i Andrije). Prije nego rekne: Da propitius pacem, stavi lijevu ruku ispod prsa, i patenom koju i dalje drži u desnoj ruci, napravi znak križ na samome sebi: dotakne se čela kod da propitius, prsa kod pacem, lijevog ramena kod in diebus, desnog kod nostris. Poljubi zatim pa­tenu uz kraj, na protivnoj strani od mjesta gdje će počivati hostija; zatim pritisne lijevim kažiprstom po gornjem dijelu hostije, pritisne je na patenu, a patenu postavi na korporal malo pred ono mjesto gdje se nalazila hostija počevši od konsekracije. Čineći te kretnje, govori tiho: Ut ope misericordiae tuae adjuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

LOMLJENJE HOSTIJE. Otkrije kalež, poklekne i digne se. Potisnuvši zatim s donjeg kraja hostiju lijevim kažiprstom, uzme je vrškom palca i kažiprsta desne ruke, i donese je nad čašu kaleža. Držeći je obim rukama pomoću palaca i kaži­prsta, prelomi je po sredini u dva jednaka dijela, govoreći u isto doba: Per eumdem Dominum nostrum Jesum Christum (naklon glavom kod dviju posljednjih riječi!). Spusti na pa­tenu polovicu hostije koju drži desnom rukom, govoreći Filium tuum. Polagano pređe palcem i kažiprstom iste ruke po dru­goj polovici, koju drži lijevom rukom, da s nje skine čestice, otkine komadić na dnu tog drugog dijela govoreći: Qui tecum vivit et regnat. On pridrži onu česticu palcem i kažiprstom desne ruke, stavi lijevom drugu polovicu hostije na patenu posve uz prvu govoreći: In unitate Spiritus Sancti Deus.

Zatim uzevši kalež lijevom rukom za čvor i držeći i dalje posvećeni komadić desnom rukom iznad čaše kaleža, doda glasno : Per omnia saecula saeculorum. Ministrant odgovori : Amen. Svećenik nastavlja: Pax † Domini sit † semper vobis † cum, čineći tri znaka križa unutar kaleža ali ne dotičući se njegovih stijena. Kad ministrant odgovori: Et cum spiritu tuo, svećenik ispusti komadić hostije koji drži u kalež, govoreći tiho: Haec commixtio et conisecratio Corporis et Sanguinis Domini nostri Jesu Christi (naklon glavom kod Jesu Christi!) fiat accipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Lagano protare palce i kažiprste iznad kaleža, pokrije kalež palom, po­klekne i digne se.

AGNUS DEI. Kad se digao, svećenik sklopi ruke ne na­slanjajući ih 11a oltar, nakloni glavu prema presv. oltarskom sakramentu, i kaže glasno: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi; zatim stavivši lijevu ruku na korporal, udara se u prsa desnom rukom (čuvajući se da se ne dotakne kazule palcem i kažiprstom!) govoreći: miserere nobis. Ne stavljajući desne ruke na oltar, povuče je polagano rekavši drugi put Agnus Dei qui tollis peccata mundi, udara se ponovno u prsa, doda­jući: miserere nobis. Treći put čini isto tako govoreći: Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

§ 8. PRIČEST

PRIPRAVNE MOLITVE. Sklopi ruke i osloni ih na prednji rub oltara, nakloni se osrednje, i gledajući hostiju, recitira tiho tri molitve koje prethode pričesti. (Kod Jesu Christi nema naklona jer je već prignut!).

Poklekne, digne se, i rekne tiho: Panem caelestem accipiam et nomen Domini invocabo.

DOMINE NON SUM DIGNUS. S poštovanjem uzme oba dijela hostije za gornji dio i stavi ih između palca i kažiprsta lijeve ruke koja ih drži za donji dio, stavi patenu pod hostiju između kažiprsta i srednjaka lijeve ruke, osrednje se nakloni ne naslanjajući se na oltar, i udara se triput u prsa s tri posljednja prsta ruke, govoreći svaki put poluglasno: Domine non sum dignus i nastavljajući tiho: ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Može staviti desnu ruku na oltar između svakoga Domine non sum dignus, ili, ako voli, činiti iste kretnje kao kod Agnus Dei.

PRIČEST POD PRILIKAMA KRUHA. Svećenik se us­pravi, uzme palcem i kažiprstom desne ruke polovicu hostije od koje je otkinuo jedan dio i stavi je pod drugu polovicu; zatim uzme desnom rukom za donji dio oba dijela koja su tako jedan na drugom, i učini s njima znak križa iznad patene koju i dalje drži lijevom rukom. Podigne hostiju u visinu očiju govoreći: Corpus Domini nostri, spusti je ravno doda­jući Jesu Christi (nakloni istodobno glavu), i napravi drugu kretnju kojom transversalno siječe prvu dovršivši formulu: custodiat animam meam in vitam aeternam. Amen.

Nakloni se tada osrednje, nasloni lakte (podlaktice) na rub oltara, i držeći hostiju nad patenom, stavi je polagano u usta (ne slomiti hostiju zubima!). Stavi zatim patenu na korporal, uspravi se, protare lagano palce i kažiprste nad patenom, sklopi ruke, podigne ih u visinu lica i zaustavi se neko­liko časaka da zahvali Spasitelju (ne dulje od trajanja Oče­naša).

PRIČEST POD PRILIKAMA VINA. Nakon nekoliko ča­saka svećenik otkrije kalež govoreći tiho: Quid retribuam Do­mino pro omnibus quae retribut mihi? Poklekne, digne se, uzme kalež desnom rukom za čvor, pomakne ga malo nazad. Zatim, uzevši patenu s kažiprstom i velikim prstom desne ruke, prevuče je lagano preko korporala da pokupi čestice koje su možda na njemu, pazeći da podigne kraj korporala lijevom rukom; zatim može, ako hoće, učiniti istu kretnju u protiv­nom smjeru desnom rukom, a patenu uzevši u lijevu.

Očisti tada patenu: uzme je u lijevu ruku kažiprstom i srednjakom, stavi je nad čašu kaleža kojeg je desna ruka pri­makla; drži je nagnutu, i prelazeći lagano palcem i kažiprstom desne ruke po udubljenoj strani, i tare zatim jedan o drugi svoja dva prsta iznad čaše kaleža.

Stavivši zatim na korporal lijevu ruku i dalje drži pa­tenu, uzme desnom kalež ispod čvora, i recitira tiho, ne dižući kaleža: Calicem salutaris accipiam, et nomen Domini invocabo. Laudans invocabo Dominum, et ab inimicis meis salvus ero. Zatim napravi s kaležom znak križa, slično kao s hostijom, govoreći: Sanguis Domini nostri Jesu Christi (naklon!) cu­stodiat animam meam in vitam aeternam. Amen. Stavi tada patenu pod bradu, i prinese kalež ustima i uzme Presvetu Krv s posvećenom parcelom hostije (paziti da ne ostane na stijeni kaleža! Ako bi slučajno ostala, smije je privući kažiprstom na rub ili bolje uzeti je s ablucijama).

DIJELJENJE PRIČESTI. Kad misnik treba dijeliti pri­čest, stavi kalež na oltar nakon što je uzeo Presvetu Krv, i pokrije je palom.

Ako su hostije otkrivene na korporalu, poklekne, digne se, stavi ih na patenu, po drugi put poklekne i digne se. Ako su u ciboriju, digne poklopac, poklekne, digne se. Ako su u tabernakulu, makne ako treba kanonsku ploču, otvori vrata tabernakula, poklekne, digne se, izvuče ciborij koga stavi na korporal, potisne vrata tabernakula; digne veo s ciborija i stavi ga izvan korporala, otklopi ciborij, stavi poklopac na korporal, poklekne, digne se. (Ministrant mora recitirati Con­fiteor) .

Svećenik sklopljenih ruku okrene se prema Poslanici, pomakavši se malo nazad prema Evanđelju da ne okrene leđa Presv. oltarskom sakramentu i rekne Misereatur vestri… Indulgentiam … govoreći ovu drugu formulu načini znak križa rad onima koji će se pričestiti.

Okrene se prema oltaru, poklekne, ustane, uzme lijevom rukom ciborij ili patenu, a desnom rukom jednu hostiju koju drži malo iznad svete posude. Okrenuvši se prema narodu, sto­jeći u sredini oliara kaže glasno gledajući svetu hostiju: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, a zatim tri puta: Domine non sum dignus.

Siđe po sredini oltara, pričesti najprije ministrante, zatim vjernike, koji pristupe počinjući od strane Poslanice. Dajući pričest čini sa svakom hostijom znak iznad ciborija ili patene, i rekne svakome: Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen.

Kad završi, vrati se k oltaru po sredini ništa ne govoreći. Ako ostane hostija u ciboriju, poklekne, digne se, stavi poklo­pac na nj i velum, otvori tabernakul, stavi u nj ciborij, po drugi put klekne, digne se, zatvori tabernakul i stavi kanon­sku ploču. Ako ostane hostija na pateni, potroši ih sam, i očisti patenu nad kaležom.

§ 9. OD PRIČESTI DO KONCA MISE

PRANJE KALEŽA. Kad je podijelio pričest ili ako je nema, odmah, nakon što je uzeo Presvetu Krv, ne zaustavljajući se ni časa da razmatra, svećenik, stavivši lijevu ruku kojom drži patenu na korporal, pruži desnom kalež ministrantu koji u nj ulije vina da se očisti. Istodobno govori: Quod ore sumpsimus. Kalež pruža na stranu poslanice, iznad oltara, osim ako ga malen stas ministranta sili da drži kalež malo niže izvan oltara. Stavi vina koliko i kod ofertorija i pazi da vino prođe onim dijelovima čaše, koje je Presveta Krv doticala. Uzme za­tim to vino s iste strane s koje je uzeo Presvetu Krv držeći pa­tenu pod bradom.

PRANJE PRSTIJU. Misnik stavi kalež i patenu na kor­poral, kalež u sredinu, patenu na stranu Evanđelja. Uzme kalež za čašu s tri zadnja prsta svake ruke, držeći iznad nje palce i kažiprste, ide na stranu Poslanice, stavi kalež na oltar, primi na palce i kažiprste vino i vodu ablucije i istodobno recitira: Corpus tuum. Tare desni palac o lijevi kažiprst, li­jevi palac o desni kažiprst, čineći tako da čitave prste opere, a ne samo vrške. Odnese zatim kalež između korporala i purifikatorija, držeći ga i dalje istim načinom, uzme purifikatorij palcem i kažiprstom desne ruke, stavi ga na lijevi kažiprst iznad kaleža, i povrativši se u sredinu oltara otare četiri prsta koja je oprao.

Tu, stavi prebačen purifikatorij na tri srednja prsta li­jeve ruke i stavi tu ruku izvan korporala; zatim uzevši des­nom rukom kalež za čvor i donijevši lijevom rukom purifika­torij pod bradu, uzme ovu drugu abluciju (s iste strane kaleža kao i Presvetu Krv!).

Zatim stavi kalež na korporal, otare usne s purifikatorijem koga drži obim rukama, i očisti kalež. Stavi purifikatorij previjen na čašu kaleža, uzme kalež lijevom rukom za donji dio čaše, otare rub, gdje je uzeo Presvetu Krv, potisne puri­fikatorij do dna i tare svu nutrinu; okrene purifikatorij i po drugi put otare čitavu nutrinu čaše.

Stavi zatim kalež na oltar izvan korporala, na stranu Evanđelja, ispruži purifikatorij odozgor po kaležu, stavi patenu i palu; savije korporal, stavi ga u burzu, pokrije kalež nje­govim velom, stavi burzu na nj, i stavi kalež na sred oltara kao na početku mise.

PRIČESNA ANTIFONA. Ministrant je morao prenijeti misal na stranu Poslanice. Misnik ode knjizi sklopljenih ruku i glasno čita antifonu zvanu Communio; vrati se zatim u sredinu oltara, ruku sklopljenih na prsima.

POSTCOMMUNIO (POPRIČESNA MOLITVA). Kad do­đe na sredinu, raširi i stavi ruke na prednji rub, poljubi oltar, okrene se prisutnima i rekne Dominus vobiscum kao obično.

Vrati se knjizi sklopljenih ruku, i recitira popričesne molitve držeći se pravila koja su označena za kolekte. Iza za­ključka posljednje popričesne molitve, zatvori knjigu obim ru­kama, stavi je na stalak tako da je vez okrenut sredini oltara. Ostavit će ga otvorena ako mora recitirati drugo posljednje Evanđelje nego In principio.

Ode ponovno u sredinu oltara, sklopljenih ruku, poljubi ga, okrene se i rekne Dominas vobiscum. Okrenut prema pri­sutnim, sklopljenih ruku, doda glasno Ite missa est. Okrenut će se — ako treba — prema oltaru da glasno i sklopljenim rukama rekne: Benedicamus Domino.

PLACEAT. Iza Ite missa est, svećenik se okrene prema oltaru, stavi sklopljene ruke na prednji rub oltara i glave na­klonjene, recitira tiho Placeat. Stavi zatim raširene ruke na oltar i poljubi ga.

BLAGOSLOV. Uspravi se, digne oči prema križu, digne ruke na visinu ramena i sklopi ih odmah na prsima, govoreći: Benedicat vos omnipotens Deus, nakloni glavu prema križu izgovarajući ovu posljednju riječ; zatim okrenuvši se na de­sno prema prisutnima, stavi lijevu ruku ispod prsa, a desnom napravi znak križa, govoreći polagano i glasno Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Drži desnu ruku u visini čela kod Pater, u visini prsa kod Filius, i pravi horizontalni pravac kod Spiritus Sanctus. Sklopi ruke i dovršivši potpuno krug, ode na stranu Evanđelja.

POSLJEDNJE EVANĐELJE. Sklopljenih ruku kaže gla­sno: Dominus vobiscum, držeći se koso, kao kod prvog Evan­đelja. Zatim stavivši lijevu ruku na oltar, s desnim palcem, – dok su drugi prsti ispruženi i sastavljeni, — čini mali znak križa na kartonu (posij. Ev.) ili na oltaru; i lijevu ruku ispruži ispod prsa, pravi desnim palcem znak križa najprije na svom čelu, zatim na usnama i napokon na prsima, govoreći isto­dobno Initium ili Sequentia sancti Evangelii secundum… Sklopi ruke i čita glasno Evanđelje.

Poklekne prema kutu oltara govoreći Et Verbum caro factum est, i završi Evanđelje prije nego što siđe.

POVRATAK U SAKRISTIJU. Vrati se u sredinu oltara i pozdravivši križ naklonom glave, ode kleknuti na stepenice da rekne propisane molitve.

Popne se zatim k oltaru, uzme kalež lijevom rokom za čvor, stavi desnu ruku na burzu, pozdravi križ naklonom glave, okrene se sebi na desno, povuče se malo prema strani Evanđelja da ne okrene leđa križu i siđe na dno stepenica. Tu se duboko nakloni, ili ako je Sakrament u tabernakulu po­klekne na pločnik, primi biret, pokrije se njime, i vrati se u sakristiju recitirajući tiho antifonu: Trium puerorum s pje­smom Benedicte.

Došavši u sakristiju pozdravi a da se ne otkriva križ dubokim naklonom, [ako je takav običaj, neka ministrant klekne i zatraži blagoslov riječima: „Jube domne benedicere“, a svećenik neka ga blagoslovi uz riječi „”Benedictio Dei Omnipotentis Patris, et Filiis, et Spiritus Sanctis Descendat super vos et maneat semper.”] ostavi kalež, skine biret, a zatim sveto odijelo i to: obratnim redom nego je oblačio, poljubi križ stole, manipula i amikte. Opere si zatim ruke ako je takav običaj.

Posebnosti mise za rekviem, kvatre, korizmu, Muku itd. vidjeti u Misalu.

[1] Ove se molitve dakle samo savjetuju; ali budući da ih Crkva predlaže, prava pobožnost voli ih više nego sve ostale pobožnosti.

Nije ista stvar sa zahvalom; rubrika propisuje apsolutno da se mora recitirati antífona Trium puerorum s pjesmom i molitvama koje slijede. Neki autori misle da ova rubrika ima samo direktno značenje; ali najbolji tumači ipak daju razumjeti da nije dopušteno od nje se udaljiti.

[2] Stari propis kaže: „Svaki svećenik, ako govori misu u crkvi ili javnom oratoriju, gdje je oficij dvostruk (duplex) ili više od tog, mora se ravnati po tom oficiju. Ako je poludvostruk (semiduplex) ili manje od tog, svećenik stranac može se ravnati po ovom oficiju ili po oficiju crkve, ili reći votivnu misu, misu za rekvijem, ferijalnu misu, izuzev u one dane kad je to zabranjeno.“

[3] Komadiće koji bi lako mogli otpasti može se ukloniti prešavši palcem i kažiprstom oko hostije.

[4] Ako ima malih hostija za posvetiti svećenik ih po¬nese skupa s velikom i stavi ih zatim na korporal na stranu Evanđelja; ako su hostije u ciboriju svećenik ga otkrije prije Suscipe sancte Pater, a pokrije ga kad je stavio patenu pod korporal.

[5] Od konsekracije kruha do ablucije prstiju, svećenik drži skupa palac i kažiprst na svakoj ruci i stavi ruke na korporal svaki put kad ih treba nasloniti na oltar.

[6] Svi autori preporučuju da se poklecanje prigodom konsekracije i pričesti čini sa što većom pobožnošću.

Prethodni članakMinistranti u tradicionalnom rimskom obredu
Sljedeći članakRed mise