Molitva za papu Franju

papa_franjo

Svemogući, vječni Bože, smiluj se slugi svojemu Papi našemu Franji, i upravljaj ga po svojoj milosti na putu spasenja vječnoga; da s pomoću tvojom ono, što je tebi ugodno, želi i svom jakošću vrši. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Molitva za nadbiskupa Bozanića

bozanic

Bože, čija dobrota i ljubav nad pukom tvojim bdije i vlada, nadahni duhom mudrosti slugu svoga nadbiskupa našega Josipa, čijoj si nas duhovnoj brizi izručio, da se duhovnim napretkom ovaca umnoži vječna radost pastira. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.