Riznica crkvene Tradicije

Crkva je uvijek na koljenima i moli se. Svoje molitve združuje s Isusovom žrtvom u sv. Misi. Zato su joj u ruci uvijek molitvene knjige. Daje ih u ruke svojim svećenicima, koji se mole u ime Crkve. Za službu Božju određene su posebne knjige, od crkvene oblasti odobrene.

Za svetu službu određeno je posvećeno posuđe. Oni dijelovi posuđa, koji dolaze u doticaj sa svetim Tijelom i svetom Krvi Gospodinovom, od zlata su ili barem od dobro pozlaćenoga srebra.

U Starom Zavjetu odredio je sam Bog posebno odijelo za Božju službu. U Novom Zavjetu propisuje Crkva liturgijsko ruho. Današnje liturgijsko ruho razvilo se iz svjetovnoga grčkog i rimskog odijela. Kršćanstvo je dalo tom ruhu posebno značenje.

Terminom „glagoljaško pjevanje“ obično se smatra svo ono pučko pjevanje (kolektivno i pojedinačno) što je u svojim počecima proizašlo iz liturgijskog pjevanja na staroslavenskom jeziku i crkvenoslavenskom hrvatske redakcije, postepeno se u toku razvoja oblikovalo u liturgijsko pjevanje zapadnog obreda na živom hrvatskom jeziku, a u napjevima pored elemenata gregorijanskog korala usvojilo i karakteristike svjetovnog vokalnog glazbenog folklora onih geografskih područja na kojima se razvijalo.

Glagoljaški ili rimsko-slavenski obred je ona liturgija koja je rimska po ceremonijama, a slavenska po jeziku. Zovemo ju glagoljaška, jer su njene liturgijske knjige pisane glagoljaškim pismom, koje zovemo glagoljica.

Gregorijanski koral je repertoar jednoglasnih latinskih napjeva za liturgijsko slavlje Mise i Oficija. Crkva smatra gregorijansko pjevanje vlastitim rimskoj liturgiji, i zato mu u bogoslužju daje primarno mjesto.

Ovdje možete naći kratak povijesni pregled glagoljaške Mise na području Hrvatske. Rimsko-slavenska liturgija u Hrvatskoj svoje podrijetlo vuče vjerojatno još iz 880. godine, a u našu zemlju donio ju je apostol Slavena, Sv. Metod.

Sakrament je vidljivi znak, naređen od Isusa Krista, koji daje duši unutrašnje posvećenje. Svaki dakle sakrament mora imati troje: vidljivi znak, unutrašnje posvećenje i naređenje od Isusa Krista.

Crkvena godina predočuje glavna djela Kristova, po kojima smo spašeni. Kako je Sunce osnova diobe za građansku godinu, tako je Isus Krist, sunce kršćanstva, njegov život i djelovanje osnova, po kojem je razdijeljena crkvena godina.

Liturgijska mjesta su ona mjesta, zgrade i prostorije, koje su posvećene ili blagoslovljene za službu Božju i za ukop vjernih pokojnika. To su crkve, kapele i groblja.