Gregorijansko pjevanje

Gregorijanski koral je repertoar jednoglasnih latinskih napjeva za liturgijsko slavlje Mise i Oficija. Crkva smatra gregorijansko pjevanje vlastitim rimskoj liturgiji, i zato mu u bogoslužju daje primarno mjesto.

Glagoljaška liturgija

Glagoljaški ili rimsko-slavenski obred je ona liturgija koja je rimska po ceremonijama, a slavenska po jeziku. Zovemo ju glagoljaška, jer su njene liturgijske knjige pisane glagoljaškim pismom, koje zovemo glagoljica.

Liturgijsko posuđe

Za svetu službu određeno je posvećeno posuđe. Oni dijelovi posuđa, koji dolaze u doticaj sa svetim Tijelom i svetom Krvi Gospodinovom, od zlata su ili barem od dobro pozlaćenoga srebra.

Liturgijske knjige

Crkva je uvijek na koljenima i moli se. Svoje molitve združuje s Isusovom žrtvom u sv. Misi. Zato su joj u ruci uvijek molitvene knjige. Daje ih u ruke svojim svećenicima, koji se mole u ime Crkve. Za službu Božju određene su posebne knjige, od crkvene oblasti odobrene.

Rimsko-slavenska (glagoljaška) liturgija u Hrvatskoj

Ovdje možete naći kratak povijesni pregled glagoljaške Mise na području Hrvatske. Rimsko-slavenska liturgija u Hrvatskoj svoje podrijetlo vuče vjerojatno još iz 880. godine, a u našu zemlju donio ju je apostol Slavena, Sv. Metod.

Liturgijske osobe

Sveta Misa je najuzvišeniji i glavni liturgijski čin. Službu Božju vrše liturgijske osobe na liturgijskim mjestima u liturgijskom ruhu s liturgijskim predmetima, liturgijskim djelima, i u liturgijskim vremenima.

Liturgijska mjesta

Liturgijska mjesta su ona mjesta, zgrade i prostorije, koje su posvećene ili blagoslovljene za službu Božju i za ukop vjernih pokojnika. To su crkve, kapele i groblja.

Glagoljaško pjevanje

Terminom „glagoljaško pjevanje“ obično se smatra svo ono pučko pjevanje (kolektivno i pojedinačno) što je u svojim počecima proizašlo iz liturgijskog pjevanja na staroslavenskom jeziku i crkvenoslavenskom hrvatske redakcije, postepeno se u toku razvoja oblikovalo u liturgijsko pjevanje zapadnog obreda na živom hrvatskom jeziku, a u napjevima pored elemenata gregorijanskog korala usvojilo i karakteristike svjetovnog vokalnog glazbenog folklora onih geografskih područja na kojima se razvijalo.