Svagdanje molitve

c01_26407231

JUTARNJA MOLITVA

Dragi moj kršćanine! Ako želiš dane svoje na zemlji sretno i u milosti Božjoj sprovesti, a ti moral svaki dan molitvom započeti. Zato nemoj nikada propustili jutarnje molitve. Ne možeš li kadikad dugo, a ti svagda toliko i pobožno moli, koliko možeš.

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš. Zdravo Marijo. Vjerujem u Boga.

Isuse, Bože moj, ja ti se najsmjernije klanjam. Vjerujem u te, jer si nepogrešivo istinit. Ufam se u te, jer si beskrajno milosrdan. Hvalim ti na svim dobročinstvima, što si mi ih udijelio, a navlastito, što si me noćas milostivo očuvao. Tebi na čast neka bude sve, što ću danas misliti, govoriti, raditi i trpjeti. Zato se združujem s nakanama i zaslugama tvojim, presvete Majke tvoje i sviju Svetih.

Želim dobiti sva oproštenja, koja samo mogu danas steći svojim molitvama i dobrim djelima.

Tvrdo odlučujem čuvati se svakoga grijeha, naročito pak svojega običajnoga grijeha . . .

Podaj mi, Isuse, milost, da savjesno ispunim sve ove odluke. Amen.

Slatko Srce mog Isusa, daj, da te ljubim sve to više! Slatko Srce Marijino, budi moje spasenje!

Možeš izmoliti još koju kratku molitvicu.

Sveti Anđele čuvaru, moj sveti Imenjače zaštitnice, i svi Sveti Božji: molite za me!

I vjernih duše po milosrđu Božjem počivale u miru! Amen.

Anđeo Gospodnji ili Kraljice Neba.

Blagoslov svemogućega Boga Oca i Sina i Duha Svetoga neka siđe na me i ostane vazda sa mnom. Amen.

SVAGDANJA MOLITVA ČLANOVA APOSTOLSTVA MOLITVE

Božansko Srce Isusovo! Ja ti prikazujem po bezgrješnom Srcu Marijinu sve molitve, sva djela i trpljenja ovoga dana u naknadu za naše uvrede i na sve nakane, za koje se ti neprestano prikazuješ na oltaru. Osobito ti ih prikazujem na one nakane, koje su ovoga mjeseca i dana preporučene članovima Apostolstva molitve. Amen.

PREPORUKA MAJCI BOŽJOJ I SVECIMA

O Gospođo moja, o majko moja! Tebi se sasvim prikazujem; pa da ti se pokažem odanim, posvećujem ti danas svoje oči, svoje uši, svoja usta, svoje srce, upravo, svega sebe. Kad sam dakle sav tvoj, o premila majko, čuvaj me, brani me kao stvar i svojinu svoju. — Zdravo Marijo. . .

Oproštenje od 100 dana, ako se izmoli u jutru i na večer; potpuno oproštenje, ako se moli tako kroz čitav mjesec, uz obične uvjete.

Anđele Božji, koji si čuvar moj, mene tebi preporučena od previsoke milosti Božanske ovog dana prosvjetljuj, čuvaj, upravljaj i ravnaj. Amen.

100 dana oproštenja.

Svi Sveti i Svetice Božje, sveti N., zaštitniče moj: molite za me, branite me od svakoga zla duše i tijela i privedite me u život vječni. Amen.

MOLITVE PREKO DANA

Preko dana uzdigni češće misli k Bogu kojom molitvicom ili uzdahom. Ako ti je ikako moguće svrati se na časak u crkvu z pokloni se Spasitelju, u presv. Olt. Sakramentu. Ne zaboravi na pozdrav zvona o podne pozdraviti Kraljicu Anđeosku.

Prije jela

Oče naš . . . Zdravo Marijo . . .

Blagoslovi, Gospodine, nas i ove tvoje darove, što ćemo ih po tvojoj darežljivosti uživati. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Poslije jela

Oče naš . . . Zdravo Marijo . . .

Hvala ti, svemogući Bože, za sva dobročinstva tvoja. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Gospodine, naplati vječnim životom sve, koji nam radi imena tvoga dobro čine. Amen.

Prije i poslije djela

Dragi moj kršćanine! I preko dana uzdigni više puta srce svoje k Bogu te nemoj da igda na nj zaboraviš. Pomisli često, da te Bog vazda i posvuda čuje te da zna i najskrovitije misli tvoje.

Prije nego li ćeš započeti koje djelo, moli ovako:

Isuse moj, ovo djelo započinjem u Presvetom Imenu tvojem; tebi ga prikazujem i ponizno te molim za milost, da ga pravo izvršim tebi na slavu, a svojoj duši na spasenje. Amen.

Po dovršenom djelu zahvali Bogu ovako:

O dobri moj Isuse! Ponizno ti zahvaljujem, što si mi dao milost ovo djelo dovršiti. Oprosti mi, molim te, ako sam te pri tome iole ražalostio. Oprosti mi, molim te, podaj mi milost, da sretno dovršim djelo svoga spasenja i jednoć uživam vječnu plaću kod tebe na nebu. Amen.

Prije važnih djela ili odluka zazovi u pomoć Duha Svetoga molitvom „O, dođi, Stvorče, Duše Svet.“.

Kad ti veliko djelo uspije, ili kad primiš osobite milosti Božje, izmoli ,,Tebe Boga hvalimo“.

VEČERNJA MOLITVA

Kakogod si dan molitvom započeo, tako ga molitvom i svrši. Propustiš li večernju molitvu iz nemarnosti ili lijenosti, onda si veoma nezahvalan Bogu, koji te cijeli dan ljubazno čuvao.

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Anđeo Gospodnji. . . {ili Kraljice neba . . .).

Zahvaljujem ti, predobri Bože, za sva dobročinstva, kojima je danas obdarila milosrdna ruka tvoja dušu moju i sačuvala mi zdravlje tijela. Zahvaljujem ti za sve ove darove i skrušeno priznajem nezahvalnost i nestalnost svoju.

Prosvijetli, premilostivi Bože moj, sada pamet moju i podaj mi milost, da se spomenem sviju grijeha svojih, što sam ih danas učinio. Probudi volju moju mogućom krepošću svojom, da skrušenim srcem požalim, što sam uvrijedio tebe, najveće dobro svoje.

Sad ukratko ispitaj savjest. Da li nijesi propustio što dobra, što si mogao lako — a možda i morao — učiniti? Pitaj se, u kakvim si danas prilikama bio, i da li se nijesi sam izvrgnuo grješnoj prilici? S kim si se družio? Kako si općio s bližnjim svojim? Kako si obavio svoje molitve? Kako vršio dužnosti svoje? Kako je bilo sa svagdašnjom tvojom pogreškom itd.

Kad si ispitao savjest, reci:

Pomiluj me, Bože, po velikom milosrđu svome! Poznajem preveliku zloću svoju, ali poznajem i neizmjerno milosrđe tvoje. I rado se kajem, o Isuse moj, iz svega srca, što sam uvrijedio tebe, Boga, svojega, neizmjerno dobro, koje ljubim više nego sve ostalo. Oprosti mi, Isuse, oprosti! Odlučujem čvrsto, da ću se u buduće po milosti tvojoj čuvati svakoga grijeha.

Brani nas, Gospodine, kad bdijemo; čuvaj nas, kad spavamo: da bdijemo s Kristom i počivamo u miru. Dostoj se, Gospodine, ovu noć bez grijeha, nas sačuvati! Smiluj nam se, Gospodine, smiluj nam se!

Pohodi, molimo te, Gospodine, prebivalište ovo i svaku zasjedu neprijateljevu od njega odvrati! Anđeli tvoji sveti neka prebivaju u njemu, koji neka nas u miru čuvaju, a blagoslov tvoj neka bude na nama vazda. Amen.

Dopusti mi, Gospodine, ovu noć sretno i sveto počivati, da, kako si naredio, okrijepim tijelo svoje na službu tvoju. Kolikogod puta ovu noć dahnem, toliko puta neka je hvaljeno sveto Ime tvoje!

O Gospođo moja, o majko moja Tebi se sasvim prikazujem; pa da ti se pokažem odanim, posvećujem ti noćas svoje oči, svoje uši, svoja usta, svoje srce, upravo svega sebe. Kad sam dakle sav tvoj, o premila majko, čuvaj me, brani me, kao stvar i svojinu svoju. Zdravo Marijo . . .

Anđele Božji, čuvaru moj, mene tebi preporučena od previsoke milosti Božanske prosvjetljuj, čuvaj, upravljaj i ravnaj. Amen.

Svi Sveti i Svetice Božje, sveti N., zaštitniče moj: molite za me, branite me od svakoga zla duše i tijela i privedite me u život vječni. Amen.

Gospodin me blagoslovio, od nagle, nenadane i zle smrti i od svakoga zla sačuvao, u život vječni priveo, i dušama vjernih mrtvih pokoj vječni darovao! Amen.

Isuse, Marijo i Josipe! Vama darujem srce i dušu svoju. Isuse, Marijo i Josipe! Budite mi u pomoći u smrtnoj borbi! Isuse, Marijo i Josipe! Dajte, da se u miru s vama odijeli duša moja! Amen.

Oproštenje od 300 dana svaki put, ako se mole sva tri uzdaha,’ 100 dana svaki put, ako se moli samo jedan Uzdah.

Možeš izmoliti još koju kratku molitvicu.

Lijegajući, poškropi se sv. vodom i reci:

Idem spavati u ime Gospodina Isusa Krista, koji me je dragocjenom krvlju svojom otkupio. On neka me blagoslovi †, čuva, brani i u život vječni privede. Amen.

Kad si legao, reci:

U ruke Marijine i u rane Isusove predajem dušu i tijelo svoje.

Nastoj da zaspiš u mislima Bogu milim. Ako se koji put u noći probudiš, uzdahni:

Isuse, Marijo i Josipe, vaš sam živ i mrtav!

 

Djelo vjere

Vjerujem u te, Bože moj, da si jedan jedini božanstvom, a troj osobama, Otac, Sin i Duh Sveti. Vjerujem, da je druga osoba, Sin Božji, krepošću Duha Svetoga, čovjekom postao, rodio se i sve nas otkupio, i da će doći suditi žive i mrtve; da će dobre naplatiti slavom nebeskom, a grješnike kazniti mukama paklenim. Vjerujem nadalje sve ono, što vjeruje i vjerovati uči sveta Mati Crkva rimokatolička. A sve to vjerujem zato, što si to navijestio ti, Bože, koji si neizmjerna mudrost i vjekovita istina, koji ne možeš prevariti niti prevaren biti, jer sve znaš i vidiš. O Bože, umnoži vjeru moju!

 

Djelo ufanja

Ufam se u te, o premilostivi Bože moj, da ćeš mi po zaslugama muke i smrti Isusove i po mojim dobrim djelima, s pomoću tvojom učinjenim, oprostiti sve grijehe i dati slavu nebesku. A to se ufam zato, što ti, Bože svemogući, dati možeš, što si obećao, i u obećanju si svojem stalan i vjeran. O Bože, učvrsti ufanje moje!

 

Djelo ljubavi i skrušenja

Ljubim te, o Bože moj, svim srcem i dušom svojom nada sve, i više nego samoga sebe; jer si ti sam po sebi svake ljubavi dostojan, i poradi tebe ljubim bližnjega svoga kao samoga sebe. O Bože, užezi ognjem ljubavi svoje srce moje, te iz ove goruće ljubavi prama tebi jako se kajem, što sam ikada uvrijedio tebe, neizmjerno dobro. Mrzim na sve grijehe života svoga, i to većma nego na ikoje drugo zlo. O da te nijesam nikada uvrijedio! Tvrdo odlučujem, da ću se čuvati svakoga grijeha, te volim umrijeti, nego ikojim grijehom, osobito smrtnim, uvrijediti tebe, najveće dobro. A sve ću počinjene grijehe po milosti tvojoj iskreno ispovjediti i dostojnu za njih pokoru učiniti. Smiluj mi se dakle, o svemogući Isuse, i budite mi na pomoć, milostiva Marijo i sveti Josipe! Amen.