Geste i kretnje u tradicionalnoj Misi

Tradicionalna Misa obiluje govorom simbolike, i kao takva u sebi uključuje mnoge geste. One na prikladan način označavaju ili naglašavaju određene dijelove sv. Mise.

Tradicionalne Mise u Hrvatskoj

Popis tradicionalnih Misa u Hrvatskoj odobrenih od mjesnih biskupa