Liturgijske knjige

Crkva je uvijek na koljenima i moli se. Svoje molitve združuje s Isusovom žrtvom u sv. Misi. Zato su joj u ruci uvijek molitvene knjige. Daje ih u ruke svojim svećenicima, koji se mole u ime Crkve. Za službu Božju određene su posebne knjige, od crkvene oblasti odobrene. Glavne liturgijske knjige jesu:

  1. Missale = knjiga za sv. Misu; u njoj su misni obrasci svih Misa u svim danima u godini.
  2. Breviarium = molitvenik za duhovnike viših redova; to je svećenikova molitvena knjiga, u kojoj su svećenikove molitve za sve dane u godini. To je javna molitva Crkve, koju obavlja svećenik u i me Crkve, a kojom se Crkva klanja i zahvaljuje Bogu, te od Boga moli milost i spasenje svemu svijetu. Časoslov je razdijeljen (brevis) na više dijelova, koji se mole u određeno doba dana. Misal i brevijar razdijeljeni su tako, da svećenik lako nađe na svaki dan u crkvenom kalendaru (directorium) određenu službu Božju (officium).
  3. Rituale (obrednik) sadržaje obrede sv. sakramenata i sakramentala.
  4. Još ima i posebni pontifikal i evanđelistar. Pontifikal je knjiga, u kojoj su obredi (osim sv. Mise), koje vrši biskup (pontifex). Evanđelistar se zove knjiga, koja sadrži Evanđelja svetih Misa kroz cijelu godinu. Upotrebljava se kod svečane službe Božje.
  5. Martirologiju su popisani sveci, kojih se spominje Crkva svaki dan, a po jedan od njih zabilježen je i u kalendaru.

Liturgijske knjige pisane su službenim crkvenim latinskim jezikom. Samo obrednici izlaze i na živim jezicima. Kod nas je poznat u liturgiji i staroslavenski jezik, koji je Crkva dopustila sv. braći Ćirilu i Metodu. Latinski jezik lijepo označuje jedinstvo Crkve. Čuva i jedinstvo vjere, jer je mrtav, pa se ne mijenja, niti se mijenja ono, što je u njemu napisano. U njemu čujemo govor majke Crkve prvih vjekova.