Artgate_Fondazione_Cariplo_-_Molteni_Giuseppe,_La_confessione

MISNA POBOŽNOST

  1. Sveta Misa je neprestana žrtva novoga zavjeta, u kojoj Isus Krist prikazuje sebe svom nebeskomu Ocu pod prilikama kruha i vina.

Sam je Isus na zadnjoj večeri naredio sv. Misu.

  1. Sv. Misa prikazuje se samomu Bogu: da ga dostojno hvalimo i slavimo (žrtva slavna i poklonstvena); da mu se zahvalimo za sva dobročinstva njegova (žrtva zahvalnica); da zadovoljimo pravdi Božjoj za grijehe svoje i za grijehe cijeloga svijeta (žrtva pomirbena) i da izmolimo sebi i drugima svako dobro tjelesno i duševno (žrtva prosna).
  2. Glavni dijelovi sv. Mise jesu: evanđelje, prikazanje, pretvorba (podizanje) i pričest.

Na evanđelje ustani i prekriži se u znak, da si pripravan priznati nauku evanđeosku pred cijelim svijetom i prema     njoj živjeti.

Na prikazanje prikaži s Isusom i sam sebe Ocu nebeskomu.

Na podizanje pokloni se živom vjerom Isusu pod prilikama kruha i vina.

Kod pričesti svećenikove pričesti se i ti barem duhovnim načinom, tj. probudi u sebi goruću želju sjediniti se s Isusom u Sakramentu ljubavi.

  1. ,,Sveta Misa je sunce svih duhovnih vježba, središte katoličke vjere, duša pobožnosti, neiskazana tajna, koja krije u sebi bezdan ljubavi Božje. (Sv. Franjo Saleški.)
  2. Idi zato ne samo nedjeljom i blagdanom k svetoj Misi, nego — ako možeš— svaki dan. Gospodina Boga time ćeš u velike proslaviti, a sebi koristiti.

Da budeš bogoljubniji kod svete Mise, uvijek misli na ovo: Kakogod se Isus na Križu žrtvovao svojemu Ocu, upravo tako mu se po misničkim rukama prikazuje u sv. Misi. Sasvim isto se na oltaru zbiva kod svake svete Mise, što se zbilo na gori Kalvariji, gdje je Isus za nas umro na križu. Budi zato pristojan, u Bogu sabran kod sv. Mise, koja je tako odlična i velika žrtva. Misli, da si na gori Kalvariji pred raspetim Isusom. Vladaj se, kao da si pod križem. Nikuda se nemoj ogledavati niti razgovarati; a osobito pazi na četiri dijela sv. Mise: na evanđelje, na prikazanje, na podizanje i na pričest.

MOLITVA PRIJE SVETE MISE

koju mole duhovni pastiri s bogoljubnim pukom u nedjelje i blagdane

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Svemogući, vječni Bože, Bože jedan u božanstvu, a troj u osobama, Oče, Sine i Duše Sveti! Klanjamo se mi nevoljni grješnici tebi, i ponizujemo se pred tobom Bogom, Gospodinom i Ocem svojim. Hvalimo ti za sve darove i milosti, što nam ih milostivo udjeljuješ, a osobito, što smo odgojeni u svetoj vjeri katoličkoj, i što nas grješnike milostivo čekaš na pokoru.

Prikazujemo ti sve trude i tegobe, bolesti i nevolje, što smo ih pretrpjeli dosada. Neka bude to sve tebi na hvalu i slavu! Ponizno te molimo, oprosti nam grijehe naše, podijeli nam milost prave pokore, poboljšanje života našega i stalnost u tvojoj svetoj službi!

Raširi katoličku vjeru, obrati neznabošce i krivovjernike, složi kraljeve i vladare kršćanske! Iskorijeni, o Bože, krivovjerstvo, pogibeljne bune, nepokornost poglavarima! Uništi zavist, zlobu, srditost i svađe, kletve, psovke, razdor i neslogu! Zatri lakomost, krivice i sva grješna djela!

Blagoslovi nas; blagoslovi družinu, kuće, blago, gospodarstvo i sve imanje naše! Oslobodi nas od kuge, glada i rata, od teških bolesti, nagle i nepripravne smrti!

Smiluj se svim živima, za koje smo dužni moliti, i svim vjernim mrtvima podijeli pokoj vječni!

Za ovo te, dobri Bože, danas ponizno molimo, i na ovu namjenu prinosimo ti današnju svetu Misu! Prinosimo ti sve svoje misli, riječi i djela buduće sedmice.

O preljubezni Oče, usliši prošnje i uzdahe naše, daj nam milost, da te nikada više hotimice ne uvrijedimo, nego da uvijek tvoju svetu volju ispunimo, istinski te ljubimo, i poslije smrti u nebo dođemo! Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

POŠKROPI ME (ASPERGES ME)

Prije pjevane sv. Mise običava negdje svećenik poškropiti narod blagoslovljenom vodom, a pritom se pjeva:

Poškropi me, Gospodine, hisopom, da se očistim, – operi me, da budem bjelji od snijega.

Ps. 50. Smiluj mi se, Bože, po velikom milosrđu svojem.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Na Glušnu i Cvjetnu nedjelju izostavlja se „Slava Ocu“, te se iza psalma „Smiluj mi se“ odmah ponovi antifona „Poškropi me“.

Od Uskrsa do Duhova

Vidjeh vodu, gdje izlazi iz hrama s desne strane, aleluja; i spasiše se svi, do kojih dođe ova voda, i reći će, aleluja, aleluja.

Ps. 117. Hvalite Gospodina, jer je dobar, – jer je dovijeka milosrđe njegovo.

Slava Ocu. I ponovi se antifona: Vidjeh vodu . . .

R. Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje (aleluja).

O. I spasenje svoje daj nam (aleluja).

R. Gospodine, usliši molitvu moju.

O. I vapaj moj k tebi da dođe.

R. Gospodin s vama.

O. I s duhom tvojim.

Pomolimo se

Usliši nas, Gospodine sveti, Oče svemogući, vječni Bože, i dostoj se poslati svetoga anđela svoga sa nebesa, da čuva, krijepi, štiti, pohađa i brani sve, koji prebivaju u ovom prebivalištu — po Kristu, Gospodinu našem.

O. Amen.

MOLITVA U NEDJELJU IZA KVATRENOGA POSTA

da se izmoli 0proštenje grijeha i plodnost zemlji, a osobito da se isprose dobri duhovni pastiri

S. Grješnici:

P. Molimo Te, usliši nas!

S. Da nam oprostiš,

P. Molimo Te, usliši nas!

S. Da se dostojiš plodove zemlji dati i uzdržati,

P. Molimo Te, usliši nas!

Pomolimo se

Gospodine Isuse Kriste, pastiru dobri, koji si dušu svoju dao za svoje ovce: smiluj se svome puku, koji se nalazi u potrebi i tuguje kao raspršene ovce bez pastira. Tebe, koji si rekao: žetva je velika, a poslenika malo, tebe, gospodara žetve, zaufano molimo, pošalji radinih duhovnih poslenika u žetvu svoju. Pokazuj njima i (nad)biskupu našemu put istine i pravde, da po njemu stalno idući k tebi nas sa sobom dovedu. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Oče naš. Zdravo Marijo.

SVETA MISA

I. Dio sv. Mise

PRIPRAVA ZA ŽRTVU

Sv. Misa je sadržaj cijeloga života Isusova, A pojedini dijelovi nas opominju na razne događaje u životu Isusovu,

Pristup

Misnik moli pristupne molitve i duboko sagnut Ispovijed Bogu. — Ponizni je put kojim je išao Spasitelj do Kalvarije.

I ja se kajem i ponizujem pred Tobom, o Bože moj, oprosti mi moje grijehe.

Introibo — Ulaz

Misnik uzlazi i zatim moli na desnoj strani žrtvenika. — Čežnja Staroga Zavjeta za Spasiteljem.

»K Tebi, Gospodine, podižem i ja svoju dušu, Bože moj, u te se uzdam. i ne ću se zastidjeti.« (Psalam 24, 1).

Kyrie eleison — Gospodine, smiluj se

Misnik moli u sredini žrtvenika, — Molitva Staroga Zavjeta, da dođe Spasitelj.

I ja Te, Gospodine, molim i zovem: Gospodine, smiluj se! Kriste, – smiluj se! Gospodine, smiluj se!

Gloria — Slava

Misnik u sredini žrtvenika slavi Boga, — Isus se rodi.

Hvala Ti, Isuse, za preveliku ljubav, koja Te je sklonula, da i radi mene siđeš na zemlju! Slava Ocu…

Oremus — Pomolimo se

Misnik se okrene od žrtvenika i veli: Gospodin s vama, a zatim ide na desno, moli misne molitve. — Isusa prikazuju u hramu.

Isuse, sačuvaj me od sadašnjih i budućih zala, ja želim uvijek ostati uz Tebe.

Epistola — Poslanica

Poslije molitava čita misnik na istoj strani odlomak Sv. Pisma — Sv. Ivan poziva narod k Isusu.

Daj, Isuse, i mene ubroji međo svoje učenike i privedi u nebesku domovinu!

Graduale —Pjesma na stepenicama

Misnik na istoj strani kod misne knjige izgovara zanosne riječi iz Psalama i Sv. Pisma, — Narod se kupi oko Ivana.

Isuse, daj da donosim dostojan rod pokore, ispravim sve, što je kod mene krivo, i Tebi vjerno služim!

Evanđelje

Podvornik prenosi knjigu, í na lijevoj strani čita misnik odlomak Evanđelja o Isusu. — Spasitelj propovijeda narodu.

Daj, Isuse, da i ja slušam riječ Božju i po njoj uređujem svoj život.

MOLITVA PRIJE PROPOVIJEDI

Dođi Duše Sveti, treća božanska osobo, duše naše posvetitelju i svega dobra djelitelju! Nadahni pameti naše i ognjem ljubavi svoje užezi srca naša, da sveto evanđelje i nauk kršćanski možemo dobro razumjeti, zapamtiti, izvršivati i izvršujući duše svoje spasiti! Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Credo — Vjerujem

Misnik moli Vjerovanje u sredini žrtvenika. — Obraćenje apostola i učenika.

Moj Isuse, molim Te za crkvene poglavare i svećenike: daj nam dobrih svećenika. A ja ću ih rado slušati i slijediti njihove pouke i opomene.

Vjerujem u Boga Oca …

II. Dio sv. Mise

POČETAK ŽRTVE.

Ofertorij— Prikazanje

Sada počinje žrtva sv. Mise. Misnik prikazuje kruh i vino. — Isus se podlaže volji nebeskoga Oca.

Bože moj, neka se i na meni vrši sveta Tvoja Volja u svemu, što me snađe.

Poslije Prikazanja misnik moli tiho u sredini žrtvenika. — Juda izdaje lsusa.

Isuse, daj mi milost, da nigdje i nikada ne izdam niti ne zatajim ni Tebe ni Tvoje nauke, pa morao i umrijeti za to!

Prefacija — Predslovlje

Predslovlje misnik moli glasno, a u pjevanoj Misi pjeva i svršava ga s usklikom: Hosana i svet, svet, svet, a podvornik tri puta pozvoni. — Svečani ulazak Isusov u Jeruzalem.

Daj mi, Isuse, milost, da Te uvijek rado hvalim i slavim i nikada to ne prestanem.

III. Dio sv. Mise

ČlN MISE

Tajne molitve prije podizanja

Poslije Predslovlja misnik u sredini žrtvenika tiho moli za cijelu Crkva: za crkvene poglavare, sve prisutne i njihove rođake; a napose za one, za koje prinosi sv. Misu i kojih se napose spominje. — Isusove muke.

I ja Te, Isuse, molim za sve, za koje moli i misnik. Kajem, se i obećajem Ti, da Te ne ću više razapinjati svojim grijesima i rugati Ti se svojevoljnim pogreškama.

Podizanje

Misnik poslije Pretvorbe podiže najprije sv. Hostiju, onda presvetu Krv, da im se vjernici poklone. — Isusa podižu na Križ.

Zdravo, Tijelo Isusovo, za me na križ pribijeno! Najsmjernije Ti se klanjam. Vjerujem u Te, ufam se u Te, ljubim Te nadasve. Kajem se za svoje grijehe. Gospodine moj i Bože moj!

(Oproštenje 7 godina dobivamo ako živom vjerom gledamo sv. Hostiju.)

Presveto Trojstvo, Oče, Sine i Duše Sveti, duboko Ti se klanjam i prikazujem Ti predragocjeno Tijelo, Krv, Dušu i Božanstvo našega Gospodina Isusa Krista, koji je prisutan u svim Svetohraništima svijeta, kao naknadu za uvrede, kojim Ga vrijeđaju, i po neizmjernim zaslugama Njegova presvetog Srca i po zagovoru Bezgrešnoga Srca Marijina molim Te za obraćenje grešnika.

(Molitva iz fatimskih objava.)

Pater noster — Oče naš

Misnik moli ili pjeva Oče naš. — Isus moli na Križu.

Isuse, ne zaboravi na mene na smrtnom času, premda sam zaslužio, da budem odbačen od Tebe!

Oče naš …

Lomljenje sv. Hostije

Misnik lomi sv. Hostiju. — Isus umire na Križu. Vojnik mu probode rebro.

Vjerujem tvrdo, da je ovdje na žrtveniku Sin Božji. Isuse, umnoži vjeru moju!

Agnus Dei — Jaganjče Božji

Misnik se udara tri puta u prsa. — Marija pod Križem. — Isusa skidaju s Križa i polažu u krilo Marijino.

Isus svojih ne ostavlja nikada. Svojoj Majci daje za hranitelja i zaštitu sv. Ivana, a nama Je daje za Majku. Hvala Ti, Isuse, za ovu preveliku ljubav!

IV. Dio sv. Mise

BLAGOVANJE ŽRTVE I ZAHVALA

Pričest misnikova

Misnik blaguje Tijelo i Krv Isusovu — Pogreb Isusov,

Dođi i k meni, o Isuse moj, i ja Te želim ukopati u grobu srca svoga i poput Marije čuvati taj grob neokaljan!

Popričesna molitva

Misnik moli na desnoj strani žrtvenika. — Isus je uskrsnuo.

Uskrsnuli Isuse, daj, da se uvijek radujem nad Tvojim uskrsnućem i Tebe ljubim. Isto tako da ljubim i poštujem Tvoje namjesnike na zemlji, crkvene poglavare, a napose vidljivoga Tvoga Namjesnika i nasljednika sv. Petra, sv. Oca Papu!

Ite Missa est — Svršena je sv. Misa

Misnik moli i pjeva: Ite Missa est. — Isus uzlazi u nebo.

Uvijek ću gledati za Tobom. Isuse, prema nebu i odanle tražiti i čekati pomoć, kad god mi što ustreba, a Ti me uslišaj!

Blagoslov

Misnik blagoslivlje vjernike. — Isus Šalje Duha Svetoga.

Pošalji mi, Isuse, Duha Svetoga, da me rasvijetli i jača u mom životu i radu, da svako moje djelo i misao bude upravljena na slavu presvetoga Trojstva, a na spasenje moje duše!

Zadnje Evanđelje

Misnik govori zadnje Evanđelje. — Apostoli primivši Duha Svetoga neustrašivo propovijedaju Evanđelje cijelom svijetu.

Daj mi, Isuse, da me prožme duh Tvoje svete nauke i da Je se nikada ne odrečem, pa trebalo za Tebe i za nju i smrt podnijeti!

Poslije sv. Mise

Misnik se zahvaljujući za sveta Misu moli. —Život kršćana je neprestana molitva.

Daj mi, Gospodine, milost, da ustrajno molim, primam sv. Sakramente, pohađam sv. Misu i ljubim Tebe i radi Tebe bližnje svoje!

Molitva poslije sv. Mise

Zdravo, Marijo … (triput)..

Zdravo, Kraljice …

Sv.: Moli za nas, sv. Bogorodice!

Puk: Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Bože, utočište naše…

Sveti Mihaele,..

Sv.: Presveto Srce Isusovo.

Puk: Smiluj nam se. (triput).

MOLITVE ZA SVETU ISPOVIJED

Sjeti se one preznamenite rečenice, što je reče sv. Terezija: ,,0 koliki su propali radi manjkave ispovijedi.“ Zato pazi, da se pravo i potpuno ispovjediš. A da to doista postigneš, čitaj često, što o sv. ispovijedi uči Kršćanski nauk.

PRIJE ISPITIVANJA SAVJESTI

Dođi Duše Sveti, rasvijetli moju pamet, da spoznam svoje grijehe, koje sam počinio od zadnje ispovijedi, te da se za njih skrušeno pokajem.

Ili:

Dragi Bože, Oče nebeski! Padam na koljena i molim Te ponizno, pomozi mi, da se dobro ispovjedim. – Dođi Duše Sveti, rasvijetli mi pamet, da se sjetim svojih grijeha i da se skrušeno pokajem. – Preslatki moj Isuse, nemoj me osuditi, nego me spasi. – Slatko Srce Marijino, budi moje spasenje! – Sveti moj Anđele čuvaru, pomozi mi!

Ispitivanje savjesti

Sada pomno i potanko — ali ne strašljivo — ispitaj savjest; osobito ako se već dugo vremena nijesi ispovjedio, ili ako hoćeš o cijelom životu učiniti veliku ispovijed. Čuvaj se, da zbog nemarnog ispitivanja savjesti ne ispustiš u ispovijedi koji grijeh. Zamoli ispovjednika, da ti pomogne, te se lijepo ispovjediš.

Da lakše uzmogneš savjest ispitati, evo ti naputka, kako se imaš ispitivati o zapovijedima Božjim i crkvenim i o dužnostima svojega staleža.

Najprije se pitaj:

1. Kad si se zadnji put ispovjedio? 2. Jesi li zatajio koji smrtni grijeh? 3. Jesi li se onda iskreno pokajao za svoje grijehe i odlučio, da ih ne ćešviše počiniti? 4. Jesi li se u smrtnom grijehu pričestio? Je li to bilo o Uskrsu? 5. Jesi li točno izvršio naloženu pokoru? 6. Jesi li, koliko si mogao, popravio štetu, koju si nanio bližnjemu svomu?

Sad razmisli u sebi svoje grijehe!

1. Prođi u pameti zapovijedi Božje i crkvene, i glavne grijehe, i ozbiljno se pitaj: da li si sagriješio mišlju i željom, riječju i djelom, ili zanemarivanjem? 2. Promisli, da li si krivac tuđih grijeha, i da li si ispunjao dužnosti svoga staleža? Ako si po nesreći počinio smrtne grijehe, pitaj se za njihov broj i za sve okolnosti, koje mijenjaju vrst grijeha. Razmisli, da li si smrtno sagriješio svaki dan, svaki tjedan, svaki mjesec, koliko puta na dan, u tjednu, u mjesecu!

Istom sada posluži se slijedećim ispitivanjem savjesti, da se lakše sjetiš kojega grijeha, što si ga možda zaboravio, premda si ga uistinu učinio.

Protiv deset zapovijedi Božjih

Protiv prve zapovijedi: Jesi li svojevoljno sumnjao o vjeri, rado slušao, gdje se govori protiv vjere, zanemario pouku u vjeri? Jesi li mrmljao protiv Boga? Jesi li bio praznovjeran, nepobožno se molio, svagdanje molitve propustio?

Protiv druge zapovijedi: Jesi li se podrugivao svetim stvarima, lakoumno ili u srditosti izušćivao sveta imena, kleo, psovao, bez potrebe ili dapače krivo se zakleo (prisegao)?

Protiv treće zapovijedi: Jesi li u nedjelju ili blagdane bez potrebe radio težačke poslove, svojom krivnjom propustio svetu Misu, svojom krivnjom došao prekasno na svetu Misu? Jesi li u crkvi bio rastresen, nepristojan?

Protiv četvrte zapovijedi: Jesi li roditelje i poglavare uvijek poslušao, jesi li im prkosio, zlo zaželio, žalostio ih i srdio?

Roditelji i gospodari neka se pitaju:

Kako su se skrbili za djecu? Jesu li ih premalo ii previše kažnjavali, jesu li se skrbili za njima potrebnu pouku u kršćanskom nauku? Jesu li ih putili na molitvu, na primanje sv. Sakramenata, slali k službi Božjoj ? Jesu li pazili, kako se vladaju crkvi i drugdje? Jesu li im branili sa zlima se družiti? Jesu li ih kleli, pred njima ružno govorili ili što nepodobno učinili? Jesu li im dali dobar izgled?

Protiv pete zapovijedi: Jesi li sebi ili bližnjemu naškodio iz zlobe ili lakoumlja na zdravlju ili životu, svoj ili bližnjega život bez potrebe pogibli izvrgavao? Jesi li bio umjeren u jelu i pilu? Jesi li sebi ili bližnjemu smrt želio? Jesi li krivac čijoj smrti? Jesi li koga na grijeh zaveo, i na koji? Jesi li koga sablaznio? Jesi li se brižno čuvao sablažnjivih prigoda? Jesi li nastojao, da danu sablazan popraviš?

Protiv šeste i devete zapovijedi: Jesi li hotimice mislio besramno, hotimice što besramno govorio ili ružne pjesme pjevao, rado što besramno slušao, čitao ili drugima čitati dao, dragovoljno što besramno gledao ili činio? Sam ili s drugim? S istim ili s drugim spolom? Jesi li što na sebi besramno dopustio od drugih? Jesi li koga na nečistoću nagovarao ili silio? Jesi li bio stidljiv očima i čuvao se radoznalih pogleda, što bi moglo uzbuditi nečiste misli i želje? Jesi li se čuvao osobe i mjesta, gdje je čistoća u pogibli? Jesi li imao nevaljalih misli i želja glede udatih osoba, ili si takva djela s njima počinio? Jesi li na ispovijedi nečisti grijeh zatajio, umanjio? itd.

Tko je u ženidbenom staležu, neka se pita:

Je li održao ženidbenu čistoću? Je li očuvao ženidbenu vjernost? . . .

Protiv sedme i desete zapovijedi: Jesi li ikomu naškodio na imetku, ukrao što ili oteo, što i koliko? Jesi li što uzeo iz crkve ili s koga drugoga svetog mjesta? Jesi li koga prevario pri kupnji, mjeri, prodaji, što ukradeno primio, nađeno pri- držao? Jesi li komu štetu nanio u polju, vinogradu, livadi . . .? Jesi li tuđe dobro povratio, kako ti je bilo na ispovijedi naređeno . . .?

Protiv osme zapovijedi: Jesi li lagao, time drugima naškodio, o drugima bez uzroka sumnjao što grješno, druge potvarao, tuđe pogrješke bez potrebe otkrivao, krivo se zakleo (prisegao)? Jesi li drugoga ogovarao, klevetao? Je li to bilo pred više osoba? Jesi li opozvao, što si krivo rekao, i učinjenu štetu nadoknadio? , . .

Protiv zapovijedi crkvenih

Jesi li postio zapovjedne posne dane? Zanemario svetu ispovijed i pričest o Uskrsu? Jesi li se nevaljano ispovijedio? Jesi li točno ispitivao savjest, kazao i broj smrtnih grijeha? Jesi li se za grijehe skrušeno pokajao?. Jesi li imao čvrstu odluku popraviti se i više ne griješiti? Jesi li koji smrtni grijeh hotimice od straha i stida zatajio? Jesi li ga po tom na prvoj ispovijedi ispovjedio? Koliko si se puta u tom stanju pričestio? Jesi li u tom stanju primio koji drugi sakramenat? Jesi li koji smrtni grijeh od straha umanjio, ili pak okolnosti prešutio? Jesi li zadanu pokoru točno izvršio? Jesi li povratio tuđe dobro, kako ti je ispovjednik naložio? Jesi li nanesenu, štetu, danu sablazan popravio, kako si mogao? Jesi li napustio grješnu prigodu, kako ti je bilo u ispovijedi rečeno? Jesi li kod ispovjedaonice prisluškivao, što drugi ispovijedaju? Jesi li to, što si tad čuo, i drugima kazao? Jesi li se na svetu pričest pripravio? Jesi li se poslije svete pričesti dostojno zahvalio?

Ispitivanje po glavnim grijesima

Jesi li bio ohol i gizdav, druge prezirao? Jesi li bio lakom, nemilosrdan spram ubogih, nenavidan i veselio se tuđemu zlu? Jesi li bio neumjeren u jelu i pilu, lijen u službi Božjoj? Moliš li se Bogu u jutro, na večer, prije i poslije jela, te na pozdravljenje anđeosko? Jesi li se zbog ljudi stidio moliti se Bogu? . . .

Protiv tuđih grijeha

Jesi li sudjelovao u tuđim grijesima? Jesi li tuđe grijehe propustio zapriječiti? Jesi li šutio na tuđe grijehe, premda si ih mogao dojaviti starijima?

POSLIJE ISPITIVANJA SAVJESTI

Kad si sve grijehe u. pamet skupio, iz dubine srca svoga skrušeno i ponizno reci:

Milosrđe, Gospodine, milosrđe! Smiluj mi se, Isuse, srne Davidov! Smiluj mi se, Isuse, sine Marijin! Ah, što učinih ja kukavni crv proti tvomu neizmjernom Veličanstvu! Sagriješio sam i uvrijedio tebe, gospodara života i smrti, koji možeš ovo nevoljno tijelo svaki čas u prah obratiti, a dušu u pakao strmoglaviti. O Bože! Ne znam, čemu da se više čudim: da li svojoj prevelikoj zloći, ili tvojoj neizmjernoj dobroti i strpljivosti. Kad promislim, što i koliko sagriješih, dršćem i trnem, te ne smijem ni k nebu pogledati. Ali opet neću duhom da klonem, jer si ti po proroku rekao: neću smrti grješnika, nego da se obrati i živi.

Molim te dakle, milostivi Spasitelju, udijeli mi milost, da se pokorim i savršeno pokajem; daj, da osjetim makar i najmanji dio one tvoje neizmjerne žalosti, kojom si se ražalostio na Maslinskoj gori, ulij mi u srce i samo jednu kap one svoje tuge, koja ti se tako kano more po Srcu razlila.

Kajem se od svega srca, što sam uvrijedio Boga, najveće i najmilije dobro. Mrzim na sve svoje grijehe i tvrdo odlučujem, da ću se popraviti i da neću više griješiti.

U ISPOVJEDAONICI

Kad dođeš pred ispovjednika, klekni, pozdravi ga s ,,Hvaljen Isus“ i prekriži se: U ime † Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Zatim reci:

(Molim vas, oče duhovni, za sveti blagoslov, da mogu pravo i potpuno očitovati svoje grijehe.)

Skrušeno ispovijedam svoje grijehe, koje sam učinio (učinila) od . . .

(Reci, kad si se zadnji put ispovjedio.)

Zatim reci ispovjedniku svoje grijehe, kojih se sjećaš. Da ne bi štogod zaboravio, zamoli ispovjednika, neka te ispita, tako da bude sv. ispovijed potpuna; a ti iskreno i jasno odgovori na njegova, pitanja.

Zatim dobro pazi na opomene ispovjednikove i upamti naloženu pokoru, koju ti dade. Ako ti se pričini pokora preteškom, a ti ponizno zamoli za drugu pokoru.

Dok te ispovjednik odrješuje, moli:

Kajem se od svega srca, što sam uvrijedio (la) Boga, najveće i najmilije dobro. Mrzim na sve svoje grijehe i tvrdo odlučujem, da ću se popraviti i da ne ću više griješiti.

(Prekriži se.)

Ne idi iz ispovjedaonice prije, nego ti ispovjednik obilnim kršćanskim pozdravom ili drukčije ne pokaže, da možeš otići.

POSLIJE ISPOVIJEDI

Neka ti je, Gospodine, po zaslugama tvojim i po zaslugama blažene Marije vazda Djevice i sviju svetih ova ispovijed moja ugodna i prijatna; a što je god meni pomanjkalo sada i prije u čistoći i cjelovitosti ispovijedi i u savršenstvu pokajanja, neka nadoknadi prevelika dobrota i milosrđe tvoje, po kojem mene od sviju grijeha potpuno i savršeno odriješena na nebu dostoj se imati.

Hvala ti, Bože, neizmjerna hvala na prevelikom milosrđu, što si mi ga danas ukazao. Stavi mi sveti strah svoj u srce, da te nikad više ne uvrijedim. Uzdrži me do vijeka u milosti svojoj, a poslije smrti privedi me k sebi u rajsku slavu. Amen.

Sada izvrši naloženu pokoru.

Predobri Isuse, koji i najmanju zadovoljštinu milostivo primaš, primi, molim te, ovu moju pokoru i s njom zajedno sve, što budem odsada dobra učinio ili zla pretrpio. A da ti ova moja neznatna pokora bude ugodnija, ja je sjedinjujem s pregorkom mukom i smrću tvojom. To je ono blago, što ti ga prikazujem za grijehe svoje, moleći te poniznim srcem, da, štogod mojoj pokori manjka, to iz toga blaga milostivo dopuniš i prikažeš Ocu nebeskome, s kojim živiš i kraljuješ Bog po sve vijeke vjekova. Amen.

Ljubezna majko Marijo, koja si bez ikojega grijeha živjela i do konca svojega života ostala vjerna Bogu: isprosi mi milost, da se odsada, pošto su mi grijesi otpušteni, novih grijeha sve više i više čuvam i da ustrajem u bogoljubnom, kršćanskom življenju sve do smrti, te tako postignem vječno blaženstvo. Amen.

MOLITVE ZA SVETU PRIČEST

Kršćanine dragi! Kad si tako sretan, te smiješ u sv. pričesti primiti dragoga Isusa, onda se moraš moliti sa što većom sabranošću duha, poniznošću, zahvalnošću i ljubavlju. Pomisli: Tko dolazi k meni? Isus, Bog moj i Spasitelj moj, Komu dolazi? K meni, nevoljnome grješniku. Zašto dolazi? Jer me ljubi i hoće da me spasi.

PRIJE SVETE PRIČESTI

Molitva sv. Tome Akvinskoga

Svemogući vječni Bože, evo pristupam k Sakramentu jedinorođenoga Sina tvojega, Gospodina našega Isusa Krista. Pristupam kao bolestan k liječniku života, nečist k studencu milosrđa, slijep k suncu svjetlosti vječne, ubog i potrebit gospodaru neba i zemlje. Molim dakle obilatost neizmjerne darežljivosti tvoje, da se do- stojiš izliječiti moju nemoć, oprati nečistoću, prosvijetliti sljepoću, obogatiti uboštvo, zaodjeti golotu; da kruh anđeoski, Kralja nad kraljevima i Gospodara nad gospodarima primim s tolikim poštovanjem i poniznošću, s tolikog čistoćom i vjerom, s takvom odlukom i namjerom, kako je korisno za spasenje duše moje.

Dopusti mi, molim te, da primim ne samo Sakramenat Gospodnjega tijela i krvi, nego i stvar i krepost Sakramenta.

O preblagi Bože, daj mi tijelo jedinorođenoga Sina svojega, Gospodina našega Isusa Krista, koje je uzeo od Djevice Marije, tako primiti, da budem dostojan pridružiti se njegovu otajstvenom tijelu i među udove njegove pribrojiti se. O preljubljeni Oče, dopusti mi, da preljubljenoga Sina tvojega, kojeg sada sakrivena na putovanju kanim primiti, otkrivena napokon lica uzmognem gledati na vijeke. Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog po sve vijeke vjekova. Amen.

Probudi pokajanje!

Kajem se, Bože, od svega srca, što sam uvrijedio neizmjernu dobrotu tvoju. Oprosti mi, Isuse, za ovu ljubav svoju, koju mi ukazuješ u ovom presvetom Sakramentu; oprosti, molim te, sve grijehe moje. Uzdam se, da sam očišćen svetom ispovijeđu; ali sa svim tim znadem, da nijesam još dosta čist, da tebe, Jaganjca neoskvrnjenoga, dostojno primim. I zato te preponizno molim, da ti sam, Spasitelju moj, u krvi svojoj opereš dušu moju.

Probudi želju!

O moj Isuse, moj preslatki Isuse, tko će mi dati krila, da poletim k tebi? Tebe, o kruše života, gladuje moja duša. Tebe, studence vode žive i sviju milosti, žeđa i želi moje srce. Dođi i nemoj krzmati, Isuse preslatki. Spremno je, Bože, srce moje; spremno je i otvoreno. Ah, udostoj se k meni doći i sa mnom po milosti svojoj ostati do svršetka života moga!

Rad sam te primiti s najvećom pobožnošću i žarkom ljubavlju, svom željom srca i gorljivošću, kako su te željeli pričešćujući se najveći sveci i svetice. I premda sam nedostojan imati sva ona čuvstva pobožnosti, koja su imale duše svete primajući te u svetoj pričesti, ipak ti prikazujem sav žar srca svoga; pače štogod može bogoljubna duša shvatiti i poželjeti, sve to uz najveće počitanje i svesrdnu gorljivost tebi nuđam i prikazujem.

Dođi dakle, ljubavi srca mojega! Rani srce moje ranom ljubavi svoje, da se rastapa od pregoruće želje i ljubavi tvoje! Dođi i nahrani dušu moju!

Molitva BI. Djevici Mariji i Svecima

Ti o prečista Djevo i Majko, dostoj se pridružiti se meni, kad idem pred tvojega Sina. Učini po zaslugama i molitvama svojim, da onaj, koji se u tebi dostojao postati dionik naše nemoći, udostoji se sada učiniti mene dionikom presvetoga tijela i krvi svoje.

O vi svi nebeski duhovi, o Anđele Čuvaru moj i ostali moji zaštitnici: vas u pomoć zazivam ja ubog i siromah. Pripravite u meni dostojno mjesto svojemu Gospodinu i zaodjenite me svitom zasluga svojih, nakitite i uresite moju dušu krepostima svojim, da Božanskoga gosta, Spasitelja svoga, uzmognem primiti sa svom mogućom čašću i čistoćom srca.

SVETA PRIČEST

Ako se Sv. Pričest dijeli izvan Sv. Mise, kad se iz svetohraništa vidi presveti Sakrament, moli opću ispovijed; Ispovijedam se Bogu svemogućemu (Confiteor Deo omnipotenti…), a kad se svećenik okrene k puku reci s njime:

„Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen.“

„Oproštenje, odrješenje i otpuštenje grijeha naših podao nam svemogući i milosrdni Gospodin. Amen.“

Kad se svećenik sa svetom hostijom u ruci okrene k puku, moli s njime:

,,Evo Jaganjac Božji, evo koji uzimlje grijehe svijeta.“

Zatim reci tri puta:

„Gospodine, nijesam dostojan, da uniđeš pod krov moj, nego reci samo riječ, i ozdravit će duša moja.“

Dok ne dođe na te red, da primiš presveto Tijelo, ponavljaj u sebi pobožno:

O Isuse moj i sve dobro moje! Vjerujem u te, ufam se u te, ljubim te nada sve, i zato se kajem, što sam te ikada uvrijedio. Isuse moj mili, smiluj se meni!

Primajući svetu hostiju, reci:

„Tijelo Gospodina našega Isusa Krista neka čuva dušu moju za život vječni. Amen.“

POSLIJE SVETE PRIČESTI

Dok svećenik stavlja u svetohranište kalež sa sv. hostijama, moli: „Bože, koji si nam u divnom Sakramentu ostavio uspomenu muke svoje, podaj nam, molimo, tako častiti sveta otajstva Tijela i Krvi tvoje, da vazda osjećamo u sebi plod otkupljenja tvojega. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Zdravo, predobrostivi Isuse, Sine Božji i Marije Djevice, Bože i Spasitelju ovdje sakriveni, presveto i preslavno otajstvo, čudo nad svim čudesima: tebe hvalim, tebe slavim, tebe blagosivam; a jer je hvala i slava moja slaba, zato s anđelima i arkanđelima i sa svim dvorom nebeskim pjevam slavi tvojoj pjesmu bez svršetka govoreći: Hvaljen neka bude presveti Sakramenat od sviju naroda i koljena i puka i jezika. Amen.“

Vrijeme poslije sv. pričesti najdragocjenija je prigoda za velike milosti; molitve i bogoljubna djela, što se čine, dok je duša s Isusom najuže sjedinjena, mnogo su vrednija, nego li u drugo vrijeme. Zato ostani barem četvrt sata poslije sv. pričesti u crkvi moleći se Bogu, hvaleći ga i slaveći te preporučujući mu svekolike svoje potrebe. Nastoj da i preko dana ostaneš sabran i sjedinjen s Isusom, koga si u sv. pričesti primio.

Pomisli: Tko je došao k meni? Isus, Bog moj i Spasitelj moj. Komu je Isus došao i K meni, nevoljnome grješniku. Zašto je k meni došao? Jer me ljubi i hoće da me spasi.

O Isuse, premilostivi i preljubezni moj Isuse! O kolika neiskazana sreća mi je u dio pala! Kako sam ja kukavni grješnik zavrijedio toliku ljubav tvoju? O, čudite se, nebo i zemlja; čudite se vi sveti Anđeli! Isus je u meni! O sretna mene, o blažena mene! Našao sam onoga, koga ljubi moja duša! Zdravo, Isuse, za kojim sam vrućim srcem uzdisao! Zdravo, preslatki goste moje duše, Gospodine moj i Bože moj! Što da ti uzvratim za tu neiskazanu milost, kako da ti zahvalim?

Premila Majko i prečista Djevo Marijo; svi Sveci i Svetice, Anđeli nebeski, pomozite mi hvaliti i slaviti neizmjerno Veličanstvo, dobrotu beskrajnu; sveti Serafini, pomozite mi ljubiti Isusa moga!

Pozdrav

Dušo Kristova, posveti me.

Tijelo Kristovo, spasi me.

Krvi Kristova, napoj me.

Vodo iz prsi Kristovih, operi me.

Muko Kristova, pokrijepi me.

O dobri Isuse, usliši me.

Među rane svoje sakrij me.

Ne dopusti, da se odijelim od tebe.

Od neprijatelja hudoga brani me.

Na čas smrti moje zovni me.

I zapovjedi mi, da dođem k tebi,

Da te sa Svetima tvojim hvalim

U vijeke vjekova. Amen.

300 dana oproštenja svaki put.

Pobudi vjeru, ufanje i poklon!

Vjerujem čvrsto, da ti, Isuse, sada prebivaš u meni i ja u tebi, jer si ti, vječna istino, rekao: Koji blaguje tijelo moje i pije krv moju, u meni ostaje i ja u njemu.

O kolika je ovo ljubav! Tko bi na to i pomisliti mogao, ili to zaželjeti smio, da nam ti sam nijesi toga očitovao i rekao? Ti prebivaš u meni, nevoljnom grješniku; a ja u tebi, o neizmjerno veličanstvo, o dobroto beskrajna! Tko će me rastaviti od tebe i od ljubavi tvoje? Ljubim te, preljubezni Isuse moj. Neka okusi duša moja, kako si sladak, Gospodine, da ništa izvan tebe ne ištem išta ne ljubi, nego tebe i radi tebe.

Klanjam ti se preponizno, Spasitelju moj, koji na prijestolju moga srca sada prebivaš. Klanjam ti se svim krepostima svojim i ovaj slabi i nedostojni poklon svoj združujem s poklonima sviju dvorana nebeskih. Blagosloven, koji si došao od neizrečene ljubavi i dobrote svoje!

Zahvala

Gospodine, Gospodine naš, šta je čovjek, da ga se spominješ, ili šta je sin čovječji, te ga pohađaš? O čudesne milosti, da si se udostojao ti, kralju neba i zemlje, danas svratiti se k meni i presvetim tijelom i krvlju svojom nahraniti siromašnu moju dušu. Sto ću ti uzvratiti za toliku ljubav, koje nijesam kadar zadosta ni procijeniti, a kamo li za nju dosta zahvaliti?

Hvalu ti uzdajem zazivajući u pomoć sve Anđele i Svete, sve narode i svako stvorenje.

Blagosivajte Anđeli Gospodnji Gospodina; blagosivajte nebesa Gospodina. Hvalite Gospodina svi narodi, hvalite ga sva plemena; jer je silno nada mnom milosrđe njegovo. Blagosivajte sva djela Gospodnja Gospodina; hvalite ga i uzvisujte ga do vijeka!

Ali budući da prema tolikome daru još nijesu ništa svekolike ove hvale, zato ih sjedinjujem s onom hvalom, koju si sam, o Isuse, davao Ocu vječnome onda, kada si naredio ovaj presveti Sakramenat, i s onom hvalom, koju je tebi davala tvoja i moja preslatka Majka Marija.

Prikazanje

Gospodine moj, Bože svemogući, Oče Sina svoga Isusa Krista, šta ću ti prikazati, da zasvjedočim svoju zahvalnost, te bude dostojno veličanstva tvoga? Po milosti tvojoj imam evo dar tebi preugodan: Sina tvojega preljubljenoga, koji je sad postao jedno sa mnom i ja jedno s njime. Njega ti dakle prikazujem na slavu i čast i zahvalnost za sva dobročinstva.

Šta ću ti uzvratiti, predragi Spasitelju moj, za ljubav tvoju, nego da sebe svega darujem i prikažem tebi, koji si svega sebe darovao meni. Ovo je moja najveća želja, da odsele budem sav tvoj, da jedino tebi i na slavu tvoju živim. I zato, budući da mi veliš: ,,Sinko, podaj mi srce svoje“, dostoj se, molim te, ovaj slabi darak od mene primiti. Evo ja ti poklanjam i posvećujem skrušeno i ponizno srce sa svim silama duše i osjetilima tijela svojega.

Primi ovaj darak ujedno sa zaslugama presvete Majke tvoje Marije, mojega Anđela čuvara i sviju Svetih. Primi ga ujedno s onom neprocjenjivom žrtvom, kojom si sebe samoga na križu za me Ocu vječnomu prikazao, da uz ovu tvoju žrtvu bude i ovaj moj darak tvojoj božanskoj volji ugodan. Amen.

Prošnja

Preslatki moj Spasitelju, pošto si k meni došao, da me obogatiš milostima svojim, usliši poniznu i zaufanu moju molbu. Daj mi, da se istinski i skrušeno pokajem za sve grijehe, kojima sam te uvrijedio. Pro-svijetli mi pamet, da spoznam taštinu svijeta i neizmjernu vrijednost milosti tvoje. Srce čisto stvori u meni, Bože, i očuvaj me milostivo od svakoga grijeha, da se nikad od tebe ne rastavim, nego u tebe vjerujući i u tebe se ufajući da živim i umrem u svetoj ljubavi tvojoj. Obrati, Gospodine, nevoljne grješnike, prosvijetli nevjernike i odmetnike. Budi u pomoć svima, koji se nahode u kojoj potrebi, u smrtnom grijehu, a osobito u smrtnoj bolesti. Budi u pomoć onima, koji se preporučiše molitvama mojim, ili za koje sam dužan moliti, a i ti hoćeš, da za njih molim. Blagoslovi mi tijelo i dušu. Blagoslovi mi molitve, misli, riječi i djela. Blagoslovi roditelje, rođake, dobročinitelje, prijatelje i neprijatelje moje. Blagoslovi sve bolesne i umiruće, te ne daj, da itko od nas umre bez svetih sakramenata. Tvoj sveti blagoslov sišao vrhu nas i ostao vazda s nama. Amen.

Molitva Majci Božjoj

Presveta Djevice i Majko Gospodina našega Isusa Krista, koja si bila dostojna nositi u prečistoj djevičanskoj utrobi svojoj onoga, koga sam ja nevrijedni grješnik sada primio u sv. pričesti; molim te za pregorku muku istoga Sina tvojega, preporuči mu, da, kada ga nestane u svetoj hostiji, ne ostavi moje duše bez obilatoga blagoslova; moli ga, da mi milostivo oprosti sve, što sam primajući ovaj sveti Sakramenat sagriješio. Amen.

MOLITVA PRED RASPELOM

Potpuno oproštenje poslije sv. pričesti, ako se ova molitva skrušeno izmoli pred slikom, raspetog Isusa te dodadu molitve na nakanu Sv. Oca Pape jedan Očenaš, Zdravo Marijo i Slava Ocu.

Evo, ja, o dobri i preslatki Isuse, pred licem tvojim bacam se na koljena i s najvećim žarom srca molim te i zaklinjem: daj mi u srce utisni živa čuvstva vjere, ufanja i ljubavi te pravu pokoru za moje grijehe i čvrstu odluku, da ih popravim. To molim promatrajući u sebi i gledajući u pameti tvojih pet rana i imajući pred očima ono, što prorok David reče o tebi, dobri Isuse: ,,Probodoše ruke moje i noge moje, izbrojiše sve kosti moje.“ (Psalam 21.)

Prethodni članakSvagdanje molitve
Sljedeći članakMolitve koje bi trebao znati svaki katolik