Ružarij je svoje korijene pustio i učvrstio u dominikanskom Redu. Prvotno ga je sama Djevica pružila svetom Dominiku, a onda je i svoju molitvenu formu dobio u prvim stoljećima razvoja Reda. Zbog toga svaki dominikanac nosi krunicu na habitu kao znak posvete Mariji i kao znak njezinog zagovora. Budući da je krunica jedna od vlastitosti Reda, braća dominikanci imaju i posebnu molitvu za njen blagoslov. Sve do 1964. godine (dokument Inter Oecumenici) samo su svećenici dominikanci imali pravo blagoslivljati ružarij koristeći vlastite dominikanske molitve za blagoslov. No, neka vas to ne spriječi da zamolite bilo kojeg svećenika dominikanca da vam blagoslovi krunicu prema njihovom drevnom obredu. Vjerjuemo da vas neće odbiti.

Dominican fr Gabriel Harty blessing a rosary

Postoji dulja i kraća verzija blagoslova:

BENEDICTIO ROSARIORUM [LONGIOR]:

Sacerdos stolam albam deferens, dicit:

V/. Adiutórium nostrum in nómine Dómini.
R/. Qui fecit cælum et terram.
V/. Dóminus vobísum.
R/. Et cum spíritu tuo.

Orémus

Omnípotens et miséricors Deus, qui proper exímiam caritátem tuam qua dilexísti nos, Fílium tuum unigénitum, Dóminum nostrum Iesum Christum de cælis in terram descéndere, et de beatíssimæ Vírginis Maríæ Dóminæ nostræ útero sacratíssimo, Angelo nuntiánte, carnem suscípere, crucémque ac mortem subíre, et tértia die glorióse a mórtuis resúrgere voluísti, ut nos eríperes de potestátem diáboli: obsecrámus imménsam cleméntiam tuam ut hæc signa (vel hoc signum) Rosárii in honórem et laudem eiúsdem Genetrícis Fílii tui ab Ecclésia tua fidéli dicáta (vel dicátum) bene  dícas et sanctí  fices, eísque (vel eíque) tantam infúndas virtútem Spíritus  Sancti, ut quicúmque horum quódlibet (vel hoc) secum portáverit, atque in domo sua revénter tenúerit, et in eis (vel eo) ad te, secúndum huius sanctæ Societátis institúta, divina contemplándo mystéria, devóte oráverit, salúbri et perseveránti devotióne abúndet, sitque consors et párticeps ómnium gratiárum, privilegiórum et indulgentiárum, quæ eídem Societáti per Sanctam Sedem Apostólicam concéssa fuérunt, ab omni hoste visíbli et invisíbili semper et ubíque in hoc sculo liberétur, et in éxitu suo ab ipsa beatíssima Vírgine María Dei Genetríce tibi plenus bonis opéribus præsentári mereátur. Per eúndem Dóminum nostrum Iesum Christum Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte eiúsdem Spíritus Sancti Deus, per ómnia saecula sæculórum.
R/. Amen.
Aspergantur aqua benedicta.

BLAGOSLOV KRUNICA (dulja verzija) :

Svećenik nosi bijelu štolu i govori :

R/. Pomoć je naša u imenu Gospodina.
O/. Koji stvori nebo i zemlju.
R/. Gospodin s vama.
O/. I s duhom tvojim.

Pomolimo se

Svemogući i milosrdni Bože, radi osobite svoje ljubavi, kojom si nas ljubio, htio si ti, da jedinorođeni Sin tvoj Gospodin naš Isus Krist, sađe s nebesa na zemlju i po anđelovu naviještenju uzme tijelo iz presvetog krila preblažene Djevice Marije Gospođe naše te podnese križ i smrt i treći dan slavno uskrsne od mrtvih, a to stoga, da nas izbaviš od vlasti đavolske. Molimo neizmjernu blagost tvoju, blago slovi i po  sveti ove znakove ružarija, što ih je vjerna Crkva tvoja namijenila na čast i hvalu te iste Majke Sina tvoga, i izlij na njih toliku silu Duha  Svetoga, da svaki, što bude koji od njih uza se nosio, časno ga u svojoj kući držao i njima se po uredbama ove svete družbe promatrajući božanska otajstva tebi pobožno molio, dođe do spasonosne i postojane velike pobožnosti, bude član i dionik svih milosti, povlastica i oprosta, što ih je toj družbi podijelila sveta Apostolska Stolica, na ovom se svijetu vazda i svagdje izbavi od svakoga vidljivog i nevidljivog neprijatelja, a na smrti svojoj zavrijedi, da ga sama preblažena Djevica Bogorodica Marija preda tebi punog dobrih djela. Po istom Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome: Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu istoga Duha Svetoga, Bog: po sve vijeke vjekova.
O/. Amen.
I neka se poškrope blagoslovljenom vodom.

BENEDICTIO ROSARIORUM [BREVIOR]:

Ad laudem et glóriam Deíparæ Vírginis Maríæ, in memóriam mysteriórum vitæ, mortis et resurrectiónis eiúsdem Dómini nostri Iesu Christi, bene  dicátur et sancti  ficétur hæc sacratíssimi Rosárii coróna: in nómine Patris  et Fílii, et Spíritus Sancti.
R/. Amen.

BLAGOSLOV KRUNICA (kraća verzija) :

Na hvalu i slavu Bogorodice Djevice Marije, na spomen otajstava života, smrti i uskrsnuća istoga Gospodina našega Isusa Krista neka bude blagoslo  vljena i po svećena ova krunica presvetoga Ružarija. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
O/. Amen.

St Dominic Given the Rosary

Prethodni članakMonsinjor Athanasius Schneider u Sloveniji 18. i 19. studenog 2015.
Sljedeći članakJedna godina bez prečasnog