Tradicionalna duhovnost

Svaki katolik treba težiti tomu, da mu cijeli dan bude ispunjen duhom molitve. U molitvi je istinska snaga svakog vjernika. Nitko to nije izrazio jasnije od bl. Alojzija Stepinca: “Kad vam otmu sve, ostat će vam dvije ruke, sklopite ih na molitvu pa ćete onda biti najjači!”

Brevijar ili časoslov je liturgijsko djelo koje sadrži psalme i himne, čitanja iz Svetog pisma i odabrane spise crkvenih Otaca, te molitve i odgovore, koji zajedno čine kanonske ure božanske službe molitve koju svakodnevno mole svećenici i redovnici diljem svijeta.