crkva 6
Svećenik mladencima vezuje ruke štolom.

RITUS CELEBRANDI MATRIMONII SACRAMENTUM
(RITUALE ROMANO-ZAGRABIENSE) (1796)

Napomena: u pitanjima koja svećenik postavlja zaručnicima umetnut je i tekst na suvremenoj inačici hrvatskog jezika radi lakšeg razumijevanja.

Svećenik Kako ti je ime?

Odgov. zaručnici Ivan ili Ime/Katarina, ili I.

Sveć. I. pitam te pod obvezom tvoje kršćanske vjere, kaži istinito, jesi li se s kojom drugom (ili s kojim drugim) zaručio (ili zaručila) osim ove poštene djevojke ili udovice I. (ili osim ovoga poštenoga mladića ili udovca I.) i jesi li obećao (ili obećala) kojoj drugoj (ili drugome) da ju za ženu, iliti družicu (ili da ga za muža, ili bračnog druga) uzeti hoćeš?

Zar. Nisam.

Sveć. Ljubiš li ovu poštenu Djevojku, ili udovicu I. (ili ovoga poštenoga mladića, ili udovca I.)?

Zar. Ljubim.

Sveć. Hoćeš li nju za tvoju pravu ženu iliti drugaricu (ili njega za tvojega pravoga muža iliti druga) uzeti?

Zar. Hoću.

Sveć. Pitam te opet, pod obvezom vjere tvoje, nije li možda među vama kakvo rodbinstvo, tazbinstvo, kumstvo, ili što drugo, radi čega se u svetu ženidbu ne biste mogli uzeti?

Zar. Nije.

Sacerdos Kakoti je ime?

Resp. Spons. Ivan ali N./Katarina, ali N.

Sac. N. Pitamte pod zavezom tvoje kerstjanske vire kaxi istinito, jesilise s kojom drugom (ali s kojim drugim) zarucsio, (ali zarucsila) izvan ove poshtene divoike ali udovice N. (ali izvan ovoga poshtenoga mladicha ali udovca N.) i jesili obechao (ali obechala) kojoi drugoi (ali drugomu) daju za xenu, iliti drugaricu (ali daga za muxa iliti druga:) uzeti hochesh?

Spons. Nisam.

Sac. Ljubishli ovu poshtenu Divoiku, ali udovicu N. (ali ovoga poshtenoga mladicha, ali udovca N.)?

Spons. Ljubim.

Sac. Hochesli nju za tvoju pravu xenu iliti drugaricu (ali njega za tvojega pravoga muxa iliti druga) uzeti?

Spons. Hochu.

Sac. Pitamte opet, pod zavezom vire tvoje, neli morebiti med vami kakvo rodbinstvo, vastvo, kumstvo, ali shto drugo, radi koga u svetu xenidbu nebise uzet mogli?

Spons. Nie.

Sacerdos Quod est tibi nomen?

Resp. Spons. Ioannes, vel Nomen/Catharina, vel. N.

Sac. N. Interrogo te sub obligamine fidei tuae Christianae, fatearis vere, an cuipiam obligaveris te ad Matrimonium, praeter hanc honestam (hunc honestum) personam? N. an promiseris alicui alteri, quod velis eam ducere in Uxorem? (eus accipere in Maritum?)

Spons. Non.

Sac. Amasae hanc honestam personam? (hunc honestum N.)

Spons. Amo.

Sac. Visne illam (illum) accipere in tuam legitimam Uxorem? (tuum ligitimum Maritum?)

Spons. Volo.

Sac. Rursum sub obligamine fidei ex te quaero, au non fitinter vos aliqua consanguinitas, affinitas, cognatio spiritualis, vel quidoiam aliud, propter quad Matrimonio jungi non possitis?

Spons. Non est.

Blagoslov prstenja [Benedictio Annulorum]

V. Adjutorium nostrum in nomine Domini. R. Qui fecit caelum et terram. V. Domine exaudi orationem meam. R. Et clamor meus ad te veniat. V. Dominus vobiscum. R. Et cum spiritu tuo.
R. Pomoć je naša u imenu Gospodina. O. Koji stvori nebo i zemlju. R. Gospodine, usliši molitvu moju. O. I vapaj moj k tebi da dođe. R. Gospodin s vama. O. I s duhom tvojim.

Oremus.

Benedic Domine annulos, quos in tuo nomine benedicimus: ut qui eos gestaverint, in tua pace consistant, in tua voluntate permaneant, et in tuo amore vivant, et multiplicentur in longitudine dierum: Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.
Blagoslovi, Gospodine, ove prstene, što ih mi u tvoje ime blagosivamo, da oni, koji ih budu nosili, vazda ustraju u miru i vršenju volje tvoje, u ljubavi tvojoj da žive i da se množe u mnoge dane: Po Kristu Gospodinu našem. O. Amen.

Oremus.

Creator, et conservator humani generis, dator gratiae spiritualis: tu Domine, mitte Spiritum Sanctum tuum Paraclitum de coelis super hos annulos; ut armati virtute coelestis defensionis, illis, qui eos portaverint, proficiant ad salutem. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.
Stvoritelju i Održavatelju ljudskoga roda, Darivatelju duhovnih milosti, ti Gospodine, s neba pošalji na ove prstenove Branitelja, Duha Svetoga svoga; da oboružani snagom nebeske zaštite, oni koji ih nose, zadobiju spasenje. O. Amen.

Sada svećenik blagoslivlje prstenje svetom vodom u obliku križa. Stavi zaručniku prsten na prstenjak, a zatim isto tako i zaručnici, govoreći pritom: In nomine Patris  et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. [U ime Oca, i Sina, i Duha Svetoga. Amen.]

Bračni blagoslov [Benedictio Nubentium]

V. Adjutorium nostrum in nomine Domini. R. Qui fecit caelum et terram. V. Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis. R. A templo sancto tuo,  quod est in Jerusalem. V. Benedicti sitis a Domino. R. Qui fecit mundum ex nihilo.
R. Pomoć je naša u imenu Gospodina. O. Koji stvori nebo i zemlju. R. Potvrdi ovo, Bože, što si izveo u nama. O. Od svetoga hrama tvojega, koji je u Jeruzalemu. R. Blagoslovio vas Gospodin. O. Koji je stvorio svijet iz ničega.

Oremus

Deus Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob, bene  dic adolescentes istos, et semina semen vitae in mentibus eorum; ut quidquid pro sua utilitate didicerint, hoc facere cupiant. Per Dominum nostrum Jesum Christum recuperatorem hominum, Filium tuum unigenitum, qui tecum vivit, et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.
Bože Abrahamov, Bože Izakov, Bože Jakovljev, blago  slovi ove [tvoje] mlade i potomstvo kao sjeme života u njihovim dušama: da štogod budu za svoje dobro učili, neka žude to i činiti. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Obnovitelju čovječanstva, Sinu tvome Jedinorođenome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. R. Amen.

Psalmus 127.

Beatus omnis, qui timent Dominum: qui ambulant in viis eius.
Labores manuum tuarum quia manducabis: beatus es, et bene tibi erit.
Uxor tua sicut vitis abundans: in lateribus domus tuae.
Filii tui sicut novellae olivarum: in circuita mensae tuae.
Ecce sic benedicetur homo: qui timet Dominum.

Benedicat tibi Dominus ex Sion: et videas bona Jerusalem omnibus diebus vitae tuae.
Et videas filios filiorum tuorum: pacem super Israel.

Blago svima, koji se boje Gospodina, koji idu putovima njegovim.
Jer ćeš jesti od truda ruku svojih, blago tebi i dobro će ti biti.
Žena je tvoja kao rodna loza na zidovima kuće tvoje.
Sinovi su tvoji kao mladice maslinove oko stola tvojega.
Evo tako će biti blagoslovljen čovjek, koji se boji Gospodina.
Blagoslovio te Gospodin sa Siona, da gledaš sreću Jeruzalema u sve dane života svojega.
Da gledaš sinove sinova svojih, mir Izraelu.

Gloria Patri, etc. Sicut erat, etc.
Slava Ocu, itd.

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Gospodine, smiluj se, Kriste, smiluj se, Gospodine, smiluj se.

Pater noster. V. Et ne nos inducas in tentationem. R. Sed libera nos a malo. V. Salvos fac servos tuos. R. Deus meus sperantes in te. V. Mitte eis Domine auxilium de sancto. R. Et de Sion tuere eos. V. Esto eis Domine turris fortitudinis. R. A facie inimici. V. Domine exaudi orationem meam. R. Et clamor meus ad te veniat. V. Dominus vobiscum. R. Et cum spiritu tuo.
Oče naš. R. I ne uvedi nas u napast. O. Nego izbavi nas od zla. R. Spasi sluge svoje. O. Bože moj, koji se ufaju u te. R. Pošalji im, Gospodine, pomoć iz svetišta. O. I brani ih sa Siona. R. Budi im, Gospodine, jaka tvrđa. V. Protiv neprijatelja. R. Gospodine, usliši molitvu moju. O. I vapaj moj k tebi da dođe. R. Gospodin s vama. O. I s duhom tvojim.

Oremus.

S: Respice, quaesumus Domine, super hanc conventionem de celo sancto tuo; et sicut Tobiam, et Saram, Angelo pacis comitante protegebas, ita, et istos a mortifera daemonum infestinatione protegas, et ab eis mentis, et coropris adversitates repellas; ut mumunimine tuo protecti, laudent nomen tuum sanctum, quod est benedictum in saecula saeculorum. R. Amen.
Sa svog svetog prijestolja, molimo Gospodine, pogledaj na ovaj [bračni] savez; kao što si štitio Tobiju i Saru poslavši [im] anđela mira, tako i ove svoje [supružnike] zaštiti od pogibeljnih đavolskih nasrtaja, te od njih odvrati propasti duše i tijela, da zaštićeni tvojom zaštitom hvale tvoje sveto ime, koje je blagoslovljeno u vijeke vjekova. R. Amen.

Oremus.

Adesto Domine supplicationibus nostris, et institutis tuis, quibus propagationem humani generis ordinasti, benignus assiste: ut quod te auctore jungitur, te auxiliante servetur. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.
Priteci, Gospodine, našim poniznim molbama, te svojim zapovijedima kojima si uredio opstanak ljudskoga roda, dobrostiv pomozi: da ono što si ti kao tvorac združio, uz tvoju pomoć bude i sačuvano. Po Kristu Gospodinu našem. R. Amen.

Oremus.

Benedic  Domine Jesu Christe hunc famulum, et hanc famulam tuam, sicut benedixisti familias filiorum Israel per orationem Moysi, ut venientes per Mare rubrum, in conspectu Pharaonis salvi fierent, ita, et hi in conspectu tuo salvi fiant, in die judicii. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.
Blagoslovi  Gospodine Isuse Kriste ovog slugu i ovu službenicu svoju, kao što si po Mojsijevoj molitvi blagoslovio obitelji sinova Izraelovih, dok su prelazeći preko Crvenoga mora bili spašeni Faraonu na očigled: neka tako i oni pred tvojim licem budu spašeni u dan suda. Po Kristu Gospodinu našem. R. Amen.

Blagoslov [Benedictio]

Benedicat  vos Deus Pater, custodiat vos Jesus Christus, illuminet vos Spiritus sanctus: ostendat Dominus faciem suam vobis, et misereatur vestri, et convertat Dominus vultum suum super vos, et det vobis pacem omnibus diebus vite vestre, impleatque Dominus vos omni benedictione coelesti, in remissionem omnium peccatorum vestrorum, ut habeatis vitam aeternam in saecula saeculorum. R. Amen.
Blagoslovio  vas Bog Otac, sačuvao vas Isus Krist, prosvijetlio vas Duh Sveti: pokazao vam Gospodin lice svoje, smilovao vam se i svrnuo Gospodin pogled svoj na vas, dao vam mir u svim danima vašega života, i ispunio vas Gospodin svakim blagoslovom nebeskim na otpušenje svih grijeha vaših, da zadobijete život vječni u vijeke vjekova. R. Amen.

Kratka opomena i nauk zaručnicima pred vjenčanjem iliti udajom.

Dragi kršćanski zaručnici! Budući je Bog, Stvoritelj svijeta vidio, da čovjeku zbog naravne slabosti njegove nije dobro samomu biti, iz milostivosti svoje, Adamu prvomu ocu našemu odmah na početku pomoćnicu je dao, i obadvome je zapovijedio, da se množe i da s potomcima svojim svijet pune, u 1. knjizi Mojsijevoj, poglavlju 1. govoreći: Rastite, razmnožavajte se i punite zemlju; budući da Milostivi Bog, Bog ljubavi, mira i jedinstva po sinu Sirahu u pogl. 25 očito veli, da jedna od triju stvari, koje se njemu kod ljudi najviše dopada, jest mirno i složno življenje ženidbenih drugova: budući da Sin Božji, kada je u punini vremena skrovitim i čudnovatim načinom postao čovjekom, zakonitu je ženidbu na dostojanstvo, i svetost Sakramenta uzvisio, i postavio za sliku i primjer velikog jedinstva, koje vlada među njima i Crkvom njegovom, i da uvijek [takva] bude; zato nesumnjivo, i vi lako možete razumjeti, da kako god Nebeski Zaručnik Isus Krist izabranu Zaručnicu svoju, to jest Sv. Crkvu, istinski i sasvim ljubi, i od nje također istinski, i sa svime ljubi se, prema pjesmi Salomonovoj: Moj je dragi moj, i ja sam njegova u pogl. 2, ovako i vi kao ženidbeni drugovi: jedan drugoga svagda morate istinski i srčano ljubiti: da kako god je Isus Krist po obvezanju svojemu postao glava Zaručnice svoje sv. Crkve, i zato njome svagda upravlja, skrbi i brani ju, ona je pak njemu u svemu pokorna, vjerna i podložna, i uvijek će biti, ovako i vi po sv. Sakramentu ženidbe združeni, i sjedinjeni, svagda morate biti složni, mirni, i jedno drugomu sasvim vjerni biti morate; da jedan drugoga nikako ne ostavite, i od njega se do smrti rastaviti ne smije prema zapovijedi Boga, i Isusa Krista koji je ovako govorio: ostavit će čovjek oca i mater svoju, i prionut k ženi svojoj, da budu dvoje jedno tijelo, kod sv. Mateja u pogl. 19, da, kako sv. Pavao u pogl 5. Efežanima očito opominje, vi drugovi, iliti muževi družice iliti ženama vašim upravljajte, skrbite o njima, branite ih, i za njih se morate zauzimati, iliti stajati [uz njih] svagda morate; vi pak družice iliti žene, zakonite [ženidbene] drugove vaše iliti muževe za glave priznavajte, njih u svemu slušajte, njima pokorne i podložne budite; jednom riječju, svagda ste dužni međusobno živjeti u ljubavi, vjernosti, miru i slozi.

Ovo ako budete marljivo obdržavali, tako pouzdano vjerujte, da kako god je nekada Adama s Evom, Abrahama sa Sarom, Izaka s Rebekom, Tobiju s mlađom Sarom, Zahariju s Elizabetom, u ženidbenom zakonu Bog milostivi obilato blagoslovio, ovako [će] i vas u sv. ženidbi vašoj blagosloviti, i svoju sv. milost vam hoće udijeliti: da ćete kao prvo: željenu dječicu, radost i veselje zakonskih drugova, prirodnim načinom poroditi, njih u strahu Božjem i kreposti kršćanskoj dostojno othraniti, i broj svetih s njima umnožiti: drugo, da ćete zakonsku dužnost jedan spram drugoga ispuniti, napastvovanja slaboga i mekoputnoga tijela svagda prevladati, i [da] od svakoga nepoštenoga čina daleko, i slobodni ostanete; treće, da ćete sa svršenom ovdje sv. ženidbom vašom postati dionici nebeske svadbe one, koja će između Isusa Krista i kraljujuće u nebu Crkve u neizrecivome veselju zauvijek trajati, i da ćete se naći vrijedni čuti ove milosrdne riječi Nebeskoga Zaručnika: Hodi, hodi amo, od Libana Zaručnico moja! Hodi amo, hoću te okruniti. Amen.

Dragi kerstjanski Zarucsnici! Buduchi Bog, Stvoritelj svita vidio, da csoviku zaradi naravne slabosti nyegove nie dobro samomu biti, iz milostivnosti svoje Adamu pervomu Otcu nashemu taki u pocsetku pomocsnicu jezt dao, i obadvima zapovidio, dase uzmloxavati, i s odvitkom iliti pokoljenjem svoim svit puniti imaju, u pervoi knjigi Moisie, pogl. 1. govorechi: Rastite, uzmloxavaitese i punite zemlju; buduchi milostivi Bog, Bog lyubavi, mira i jedinosti po sinu Siraka u pogl. 25. ocsito veli, da jedna med trimi stvari, kojese njemu u ljudma nai bolje dopadaju, jezt mirno, i sloxno oxenjenih drugova xivljenje, buduchi Sin Božji, kadabi u ispunjenju vrimena skrovitim, i csudnovatim nacsinom csovikom bio postao, xenidbu zakonitu na dostojanstvo, i svetost Sakramenta uzvisio, i ovoga za priliku i izgled postavio velike jedinosti one, koja među nyim i Cerkvom njegovom jezt, i u vik bude; i zatose nedvoumi, i vi lahko razumiti morete, da kakgoder Nebeski Zaruchnik Isus Isukerst izabranu Zarucsnicu svoju, tojest S. Cerkvu, istinski, i sasvim ljubi, i od nje takogier istinski, i sasvime ljubise, polak pisme Salomunove: moi ljubitelj jest moj, i jasam nyegova u pogl. 2, ovako i vi kao vinscani drugovi: jedan drugoga svagda istinski i sercseno ljubiti morate: da kakogod Isus Isukerst po zavezanju svojemu Zarucsnice svoje svete Cerkve postao glava jest postao, i zato nju svagda upravlja, provigia i brani, ona pako njemu u svemu pokorna, virna i podloxna jest, i uvikche biti, ovako i vi po S. Sakramentu xenidbe zdruxeni, i sjedinjeni svagda med vami sloxni, mirni, i jedan drugomu sasvim virni biti morate; da jedan drugoga pod nijedan nacsin ostavit, i od njegase do smerti rastavit nesmie polak zapovidi Boga, i Isusa Isukersta ovako govorechega: vinesani csovik ostaviche Otca, i Mater svoju, i pristati k xeni svojoi, da budu dvoje jedno tilo, kod S. Math. u pogl. 19, da, kako S. Pavao u pogl 5. k Efeziancem ocsito opomina, vi drugovi, iliti muxevi drugarice iliti xene vashe upravljati, provigiati, braniti, i za njese uzeti, iliti stajati svagda morate; vi pako drugarice iliti xene, zakonite drugove vashe iliti muxeve za glave poznati, nje u svemu poslushati, nyim pokorne i podloxne biti imate; s jednom rijesjom, da svagda med vami ljubavi, virnosti, miru i slogi xivit duxni jeste.

Ova ako pomnjivo obderxite, tako stanovito viruite, da kakogder nigda Adama s Evom, Abrahama s Sarom, Izaka s Rebekom, Tobiu smlagiom Sarom, Zakariu s Elisabetom, u xenidbenom zakonu Bog milostivi obilato jest blagoslovio, ovako i vas u S. xenidbi vashoi blagosloviti, i svoju S. milost vam udiliti hoche; dachete pervo xeljnu dichicu, radost i veselje zakonskih drugovah, pravorednim nacsinom porodit, njih u strahu boxjemu i kriposti Kerstjanskoi dostoino odhraniti, i broi svetih shnjima uzmloxat: drugo, dachete zakonsku duznost jedan pram drugomu ispunit, napastovanja slaboga, i mekoputnoga tila svagda priobladat, i od svakoga neposhtena dilla daleko, i slobodni iliti prosti ostat; Tretche – dachete za svershenom ovdi S. xenidbom vashom dionici postat nebeske svadbe one, kojache med Isukerstom i kraljujuchom u nebu Cerkvom u neizrecsenomu veselju na vike terpit, i vridnise csuti ove miloserdne Nebeskoga Zarucsnika Riesi: hodi, hodi amo, od Libana Zarucsnico moja! Hodi amo, hochute kruniti. Amen.

Sada svećenik združuje njihove desne ruke, oko njih omata štolu, i ovime se zaključuje ženidbena forma (ženidbeni vez). Ego conjugo vos in Matrimonium, in nomine patris  et Filii, et Spiritus Sancti, Amen. [Ja vas združujem u ženidbu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.]

Zakletva

Na svršetku, prema običaju, mladenci polažu zakletvu položivši desnice na sv. moći. Svećenik izgovara riječi zakletve u drugom licu, a zaručnici za njim ponavljaju u prvom, i to najprije mladoženja, a potom i nevjesta.

Sveć. Tako ti Bog pomogao.

Supr. Tako mi Bog pomogao.

Sveć. Blažena Djevica Marija.

Supr. Blažena Djevica Marija.

Sveć. I svi sveci Božji.

Supr. I svi sveci Božji.

Sveć. Da ovu poštenu osobu ljubiš,

Supr. Da ovu poštenu osobu ljubim,

Sveć. I nju iz ljubavi za tvoju zakonitu ženu (ili za tvoga zakonitoga muža) uzimaš.

Supr. I nju iz ljubavi za moju zakonitu ženu (ili za moga zakonitoga muža) uzimam.

Sveć. Po Božjoj naredbi,

Supr. Po Božjoj naredbi,

Sveć. I običaju svete Majke Crkve.

Supr. I običaju svete Majke Crkve.

Sveć. I da nju (ili njega) nećeš ostaviti,

Supr. I da nju (ili njega) neću ostaviti,

Sveć. Do tvoje ili njene (ili njegove) smrti.

Supr. Do moje ili njene (ili njegove) smrti.

Sveć. U nijednoj potrebi i nevolji.

Supr. U nijednoj potrebi i nevolji.

Sveć. Tako ti Bog pomogao,

Supr. Tako mi Bog pomogao.

Sac. Takote Bog pomagao.

Sp. Takome Bog pomagao.

Sp. Blaxena Devica Maria.

Sac. Blaxena Devica Maria.

Sac. I svi Svetci Boxji.

Sp. I svi Svetci Boxji.

Sac. Da ovu poshtenu personu ljubish,

Sp. Da ovu poshtenu personu ljubim,

Sac. I nju iz ljubavi za tvoju zakonitu xenu (ali za tvoga zakonitoga muxa) uzimash.

Sp. I nju iz ljubavi za moju zakonitu xenu (ali za moga zakonitoga muxa) uzimam.

Sac. Po Boxjoj naredbi,

Sp. Po Boxjoj naredbi,

Sac. I obicsaju S. Matere Cerkve.

Sp. I obicsaju S. Matere Cerkve.

Sac. I da nju (ali njega) nechesh ostavit,

Sp. I da nju (ali njega) nechu ostavit,

Sac. Do tvoje ali nje (ali njegove) szmerti.

Sp. Do moje ali nje (njegove) szmerti.

Sac. U nijednoj potribi i nevolji.

Sp. U nijednoj potribi i nevolji.

Sac. TakoteBog pomagao,

Sp. TakomeBog pomagao.

Sac. Sic te Deus adjuvet.

Sp. Sic me Deus adjuvet.

Sac. Beata Virgo Maria.

Sp. Beata Virgo Maria.

Sac. Et omnes Sancti Dei,

Sp. Et omnes Sancti Dei,

Sac. Quod hanc honestam personam (hunc honestam N. N.) amas,

Sp. Quod hanc honestam personam (hunc honestam N. N.) amo:

Sac. Amando accipis in tuam legitimam uxorem: (tuum legitimum maritum:)

Sp. Amando accipio in meam legitimam uxorem: (meum legitimum maritum:)

Sac. Juxta divinam ordinationem,

Sp. Juxta divinam ordinationem,

Sac. Et SCAE Matris Ecclesiae ritum.

Sp. Et sanctae Matris Ecclesiae ritum.

Sac. Et quod illam (illum) non deseres,

Sp. Et quod illam (illum) non deseram,

Sac. Tua, et illius vita durante.

Sp. Mea, et illius vita durante.

Sac. In ulla necessitate.

Sp. In ulla necessitate.

Sac. Ita te Deus adjuvet,

Sp. Ita me Deus adjuvet.

 

Nakon što mladenci izreknu zakletvu, svećenik ih poškropi blagoslovljenom vodom i otpusti u miru. Nakon toga bi uslijedila sveta Misa.

– Sastavljeno prema obredniku “Rituale Romano-Zagrabiense” iz 1796., izdanom za vrijeme biskupa Maksimilijana Vrhovca. Dodatni prijevodi: A.O. –

Povezano:

Zagrebački obred ženidbe nekada i sada (1. dio)

Prethodni članakInstitut Dobrog Pastira – u dobrom društvu
Sljedeći članakLiturgijski kalendar za 2016.