Ove godine obilježena je 35. obljetnica osnutka Svećeničkog bratstva svetog Petra (FSSP), koje je 18. srpnja 1988. osnovalo desetak svećenika u cistercitskoj opatiji Hauterive u Švicarskoj, a Sveta Stolica kanonski ga je priznala 18. listopada 1988. godine. Nakon što se nikako nisu mogli složiti s odlukom njihovog dotadašnjeg poglavara mons. Marcela Lefebvrea (FSSPX) da posveti četvoricu svećenika za biskupe bez odobrenja Sv. Oca, zatražili su od pape Ivana Pavla II. dozvolu za osnivanje nove družbe apostolskog života koja će ime nositi po prvom papi, sv. Petru. Time su željeli posebno naglasiti vjernost rimskim prvosvećenicima, nasljednicima apostolskog prvaka.

O razlozima postojanja FSSP-a najbolje govore njihove Konstitucije:

“Svećeničko bratstvo sv. Petra klerička je družba apostolskog života papinskog prava čiji članovi, prema zakonskim odredbama, slijede pravi apostolski cilj družbe i, vodeći zajednički život prema određenom obliku, teže savršenstvu ljubavi prema bližnjemu putem obdržavanja svojih Konstitucija. (vidi ZKP, Kan. 731, §1)”

“Svrha FSSP-a je posvećenje svećenika putem vršenja svećeničke službe, a naročito usmjeravanjem svećeničkog života prema onome što je u biti njegov razlog postojanja, sveta misna Žrtva, sa svime što ona znači, što iz nje izvire, i svega onoga što joj je komplementarno.”

Utemeljeno u duhu i apostolskom pismu motupropriju ‘Ecclesia Dei adflicta’, pape Ivana Pavla II. (2. srpnja 1988.), Svećeničko bratstvo sv. Petra ispovijeda svoju vjernost Papi koji je, prema riječima Prvoga vatikanskog koncila (Pastor aeternus), ‘Nasljednik sv. Petra, apostolskoga prvaka, vikar Kristov, glava cijele Crkve, otac i učitelj svih kršćana’ (usp. II. vatikanski koncil, ‘Lumen gentium’, br. 22). ‘Svi članovi imaju dužnost pokoravati se Vrhovnom svećeniku kao svom najvišem poglavaru’ (usp. kan. 590 §2)”

Danas FSSP broji preko 600 članova, od čega skoro četiri stotine svećenika. Od ove godine u europskoj bogosloviji FSSP-a u njemačkom Wigratzbadu svećeničku formaciju prolazi ukupno petoro Hrvata.

Premda u Hrvatskoj nije pokrenut redoviti apostolat FSSP-a, radi velikog interesa vjernika privrženih tradicionalnoj Misi i njihovih duhovnih potreba, svećenici FSSP-a skoro 15 godina posjećuju Hrvatsku i pomažu koliko je u danim okolnostima moguće, nešto češće posljednjih 5 godina, otkako su u njihovoj bogosloviji prisutni i Hrvati. Za pokretanje redovitog apostolata Svećeničkog bratstva sv. Petra nužan je poziv mjesnog ordinarija, pa svakako pozivamo vjernike da molitvom i kršćanskom ljubavlju (osobito prema biskupima) podupiru nastojanja da apostolat FSSP-a jednoga dana dobije svoje mjesto i u našoj domovini, kao što je slučaj i u velikoj većini europskih zemalja. U nastavku možete vidjeti kratku galeriju nekih svetih Misa koje su u Hrvatskoj slavili svećenici FSSP-a. Među njima je dakako i jedini hrvatski svećenik u Bratstvu sv. Petra, vlč. Ante Sumić, koji je ujedno bio i prvi svećenik FSSP-a koji je slavio sv. Misu u Hrvatskoj.

Društvo za promicanje tradicionalne Mise Benedictus u okviru svojih skromnih mogućnosti potpomaže produbljivanje veza FSSP-a i Hrvata, pa tako svake godine sudjeluje u troškovima školovanja naših bogoslova i pomaže posjete bogoslova domovini, a kada okolnosti dozvoljavaju, vodstvo i drugi članovi Društva posjećuju FSSP-ovu bogosloviju u Wigratzbadu.

Svim članovima FSSP-a ovim putem čestitamo lijepu obljetnicu. Ad multos annos!